Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek

  • Anna Zelenková

Povzetek

Kritika:

Teórie medziliterárnosti 20. storočia I–II. Uredil Pavol Koprda idr. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009–2010. 540 in 608 str.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Kritike