O sodobni primerjalni književnosti

  • Jernej Habjan

Povzetek

Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 259 str.
Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Kritike