Zgodovina slovenske literarne vede

  • Vanesa Matajc

Povzetek

Darko Dolinar: Med književnostjo, narodom in zgodovino: Razgledi po starejši slovenski literarni vedi. Celje–Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba–Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Kritike