Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo

  • Urša Zabukovec

Povzetek

Kritika:

Mednarodni simpozij Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo. Ljubljana, 12. maj 2005. Ur. Vid Snoj. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete, 2005 (Acta comparatistica slovenica).

Literatura

Ocvirk, Anton. Razgovori. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1933.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Kritike