<em>Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna</em>

  • Jernej Habjan

Povzetek

Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti. Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ljubljana, 4.–6. december 2000. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002 (Obdobja 19).
Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Kritike