Poststrukturalizem – dekonstrukcija

  • Janko Kos
  • Vid Snoj
  • Igor Zabel
  • Jola Škulj
  • Alenka Koron
  • Aleš Pogačnik
  • Tine Hribar
  • Stojan Pelko
  • Rado Riha
  • Jelica Šumič Riha
Ključne besede: poststrukturalizem, dekonstrukcija in literarna veda, metodologija literarne vede, naratologija, dekonstrukcija in subjekt, dekonstrukcija in filmska teorija, dekonstrukcija in pravna teorija, J. Derrida, P. de Man, R. Barthes, M. M. Bahtin, J. Joyce, F. Kafka, G. Deleuze, I. Kant

Povzetek

Glavni namen simpozija s tem naslovom, ki ga je organiziralo Slovensko društvo za primerjalno književnost 19. januarja 1993 v Ljubljani, je bil pretresti relevantnost poststrukturalizma in dekonstrukcije za literarno vedo. Prispevki posegajo v načelna razmerja med celotnimi sklopi idejne, teoretične, metodološke problematike, pa tudi v nekatere njene ožje izseke. Obravnavajo opuse posameznih teoretikov ter interpretov in nekatere poststrukturalistično oz. dekonstruktivistično usmerjene analize pomembnih literarnih avtorjev in del. Zaradi kompleksnosti pojavov, ki zahteva interdisciplinarno obravnavo, so na simpoziju sodelovali tudi strokovnjaki z nekaterih drugih področij – filozofije, teorije prava in filmske teorije ter interpretacije. – Avtorji in naslovi prispevkov: 1. Janko Kos: »Dekonstrukcija in metodologija literarne vede«; 2. Vid Snoj: »De Manovo branje poezije«; 3. Igor Zabel: »Telo teksta«; 4. Jola Škulj: »Poststrukturalizem in Bahtinov pojem dialogizma«; 5. Alenka Koron: »Poststrukturalizem v naratologiji«; 6. Aleš Pogačnik: »Derrida o Joyceu«; 7. Tine Hribar: »Derridajeva interpretacija Kafke. O treh etapah dekonstrukcije«; 8. Stojan Pelko: »Grajski vampir«; 9. Rado Riha: »Dekonstrukcija in končnost subjekta«; 10. Jelica Šumič Riha: »Dekonstrukcija neliterarnega diskurza: aspekti v pravu«.
Objavljeno
2016-11-03
Rubrike
Simpozij