Literatura kot dejanje prestopanja meje. Intervju-dialog s profesorjem dr. Wolfgangom Iserjem

  • Wolfgang Iser
  • Huimin Jin

Povzetek

Huimin Jin, rojen 1961, je doktoriral 1996 in je zdaj izredni profesor literarne teorije in estetike na inštitutu za literaturo kitajske akademije družbenih ved. Veliko je objavljal na področjih kritične teorije, estetike in filozofije. Njegova glavna dela so Antimetafizika in moderni estetski duh (1997), Onkraj volje: študija o Schopenhauerjevi filozofiji in estetiki (1999) ter Postmodernost in dialektična hermenevtika (2002). – Wolfgang Iser je emeritirani profesor univerze v Konstanzu (Nemčija) in zaslužni profesor literarne teorije ter angleške literature na Kalifornijski univerzi v Irvinu (ZDA). Njegovo najodmevnejše delo Bralno dejanje (nemška prva izdaja 1976, angleško-ameriška 1978, slovenski prevod 2001) je reprezentativno za recepcijsko teorijo; v devetdesetih letih je s knjigo Fiktivno in imaginarno (nem. 1991, angl.-amer. 1993) začrtal temelje literarni antropologiji, ki priteguje čedalje več pozornosti v mednarodnem merilu. – Ta intervju temelji na več pogovorih med partnerjema na univerzi v Irvinu leta 1999, nakar sta ga napisala v letu 2001.
Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Pogovor