<em>Smrt tragedije</em>. Pogovor o knjigi Georgea Steinerja

  • Janko Kos
  • Lado Kralj
  • Gorazd Kocijančič
  • Vid Snoj
Ključne besede: Steiner, George, Smrt tragedije, dramatika, tragedija

Povzetek

Pogovor se je dogodil dopoldne 15. januarja 2003 v Mali dvorani ZRC SAZU. Organiziralo ga je Slovensko društvo za primerjalno književnost, povod zanj pa je bil izid Steinerjeve knjige v slovenščini, ki jo je v prevodu Katarine Jerin izdalo Literarno-umetniško društvo Literatura. – Sodelujoči: Janko Kos, Lado Kralj, Gorazd Kocijančič in Vid Snoj, ki je pogovor pripravil. – Zvočni posnetek pogovora je dosegljiv na spletni strani Kulturno-umetniškega društva Logos (http://www.kud-logos.si/LOGOS-2003-1/steiner01.mp3 in http://www.kud-logos.si/LOGOS-2003-1/steiner02.mp3).
Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Diskusija