Platon v slovenščini. Pogovor ob prvem slovenskem celotnem prevodu Platona

  • Gorazd Kocijančič
  • Tine Hribar
  • Boris Vezjak
  • Marko Marinčič
  • Nike Kocijančič Pokorn
  • Vid Snoj
Ključne besede: Platon, Zbrana dela, starogrška filozofija, prevod

Povzetek

Pogovor se je dogodil dopoldne 7. aprila 2005 v Prešernovi dvorani SAZU. Organiziralo ga je Slovensko društvo za primerjalno književnost, povod zanj pa so bila Platonova Zbrana dela, ki jih je novembra 2004 v prevodu Gorazda Kocijančiča izdala Mohorjeva družba. – Sodelujoči: Gorazd Kocijančič, Tine Hribar, Boris Vezjak, Marko Marinčič, Nike Kocijančič Pokorn in Vid Snoj, ki je pogovor vodil. – Zvočni posnetek pogovora je dosegljiv na spletni strani Kulturno-umetniškega društva Logos (http://www.kud-logos.si/platon.asp).
Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Diskusija