Kdo ni pokopal Polinejka? Skrivnost dvojnega pokopa v Sofoklovi Antigoni

  • Matic Kocijančič
Ključne besede: grška dramatika, tragedija, Sofokles, Antigona, dvojni pokop, resničnost

Povzetek

Sofoklova Antigona ima v svojem vsebinskem in dramaturškem središču zagonetno zaporedje dogodkov: Kreontu sprva poročajo o tem, da je neznani storilec kljub prepovedi pokopal Polinejka, nato pa Antigono ujamejo pri dejanju, ki je videti kot nov poskus pokopa. Obtožijo jo, da je pokopala svojega brata, in ona to prizna. Toda zakaj se je po prvotnem uspešnem pokopu sploh vrnila k pokojniku? To vprašanje je v 20. stoletju postalo ena izmed velikih tem filološke obravnave Antigone, v zadnjih letih pa je vplivalo tudi na gledališke uprizoritvene smernice in na bogato filozofsko recepcijo te tragedije. Avtor v članku predstavi najodmevnejše razlage t. i. vprašanja dvojnega pokopa, njegove psihološke, teološke in narativne razsežnosti ter odločilni pomen tega vprašanja za sodobni razmislek o mestu resničnosti v grški tragediji.

Literatura

Alexiou, Margaret. The Ritual Lament in Greek Tradition. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2002.

Bennett, Larry J. in William Blake Tyrrell. »Sophocles’ Antigone and Funeral Oratory«. The American Journal of Philology 111.4 (1990): 441–456.

Bradshaw, A. T. von S. »The Watchman Scenes in the Antigone«. The Classical Quarterly 12.2 (1962): 200–211.

Danforth, Loring M. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton University Press, 1982.

Ford, James E. Rationalist Criticism of Greek Tragedy. Lanham: Lexington Books, 2005.

Gantar, Kajetan. »Kralj Ojdipus kot dramska umetnina«. Sofokles. Antigona; Kralj Ojdipus. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 154–161.

Graves, Frank P. The Burial Customs of the Ancient Greeks. Brooklyn: Roche & Hawkins, 1891.

Hame, Kerri J. »Female Control of Funeral Rites in Greek Tragedy: Klytaimestra, Medea, and Antigone«. Classical Philology 103.1 (2008): 1–15.

Held, George F. »Antigone’s Dual Motivation for the Double Burial«. Hermes 111.2 (1983): 190–201.

Hester, D. A. »Sophocles the Unphilosophical. A Study in the Antigone«. Mnemosyne 24.1 (1971): 11–59.

Honig, Bonnie. Antigone, Interrupted. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Hulton, A. O. »The Double Burial of the Antigone«. Mnemosyne 16.3 (1963): 284–285.

Jacobs, Carol. »Dusting Antigone«. MLN 111.5 (1996): 889–917.

Jebb, Richard Claverhouse. Sophocles: The Plays and Fragments, Volume 1: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1888.

Margon, Joseph S. »The First Burial of Polyneices«. The Classical Journal 64.7 (1969): 289–295.

– – –. »The Second Burial of Polyneices«. The Classical Journal 68.1 (1972): 39–49.

McCall, Marsh. »Divine and Human Action in Sophocles: The Two Burials of the Antigone«. Yale Classical Studies 22 (1972): 103–117.

Rockwell, K. A. »The ‘Double Burial’ Again«. Mnemosyne 17.2 (1964): 156–157.

Rose, J. L. »The Problem of the Second Burial in Sophocles’ Antigone«. The Classical Journal 47.6 (1952): 219–221, 251.

Rothaus, Richard M. »The Single Burial of Polyneices«. The Classical Journal 85.3 (1990): 209–217.

Rouse, W. H. D. »The Two Burials in Antigone«. The Classical Review 25.2 (1911): 40–42.

Scodel, Ruth. »Epic Doublets and Polynices’ Two Burials«. Transactions of the American Philological Association 114 (1984): 49–58.

– – –. Sophocles. New York: Twayne Publishers, 1984.

Senegačnik, Brane. »Antigone 925–28 and Antigone’s Faith«. Živa antika 64 (2014): 155–164.

– – –. »Content-Based and Extra Textual Reasons Arguing for a Psychological Approach to Sophocles’ Antigone«. Živa antika 58 (2008): 11–34.

– – –. »Hribovškova Antigona in njen kontekst«. Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška. Ljubljana: Družina, 2014.

– – –. »The Motives of Haemon in Sophocles’ Antigone«. Živa antika 57 (2007): 17–39.

Sofoklej. Antigona. Prev. Fran Albrecht. Ljubljana: Slovenska matica, 1941.

Sofokles. Antigona; Kralj Ojdipus. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

Sofokles. Antigone. Prev. Ivan Hribovšek. Ljubljana: Družina, 2014.

Sofokles. Kralj Oidipus; Oidipus v kolonu; Antigona; Filoktetes. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Državna založba Slovenija, 1962.

Sophocles. Vol 1: Oedipus the King. Oedipus at Colonus. Antigone. Prev. F. Storr. London: William Heinemann Ltd., 1912 (The Loeb Classical Library, 20).

Sophokles. Antigone. Prev. Cvetko Golar. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924.

Waldock, A. J. A. Sophocles the Dramatist. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

Zimmermann, Christiane. Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1993.

Objavljeno
2018-05-31