Lahkost in teža v Neznosni lahkosti bivanja ter Zaratustrove preobrazbe duha

  • Martin Uranič
Ključne besede: literatura in filozofija, Nietzsche, Friedrich, Kundera, Milan, Neznosna lahkost bivanja, metamorfoze duha, večno vračanje enakega, duh teže, metafizika, nihilizem, igra

Povzetek

Kunderova Neznosna lahkost bivanja že v samem izhodišču romana v navezavi na Nietzschejevo misel o večnem vračanju enakega poda ključen problem celotnega dela: lahkost ali teža. Če je teža kot neskončno ponavljanje življenja v svojem bistvu teža sleherne človeške odločitve, s tem pa teža duha, ki mora svoje življenje sizifovsko prenašati v neskončnost, je lahkost na drugi strani odsotnost bremena, ki se poraja iz Tomaževega gesla Einmal ist keinmal in pomeni toliko kot sproščena nezavezujočnost vsega absolutnega osvobojene eksistence. Tako nakazana dihotomija lahkost – teža v okviru predlaganega prispevka najpoprej vabi k premisleku duhovne tradicije evropskega prostora, ki se že od antike kot svojega praizvora dalje giblje v metafizičnem bremenu Platonove horizme med svetom nadčutnih idej in votlinskim svetom čutnega izkustva. Lahkost slednjega se zdi z nastopom metafizike prevladana, odgovor na Kunderovo vprašanje pa s procesom, ki ga Heidegger imenuje »onto-teološki ustroj metafizike«, vsaj do Nietzschejevega vpogleda v nihilistično naravo tega ustroja odločen v prid teže. Poskus drugačnega premisleka razmerja med lahkoto in težo bo v drugem delu ponudila vpeljava Zaratustrove metafore o treh preobrazbah (duha) v navezavi na življenja protagonistov Kunderovega romana.

Literatura

Fink, Eugen. Igra kao simbol svijeta. Zagreb: Demetra, 2000.

Fragmenti predsokratikov. Ur. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Heidegger, Martin. Evropski nihilizem. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971.

– – –. Bit in čas. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Kundera, Milan. Neznosna lahkost bivanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Nietzsche, Friedrich. Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom; Primer Wagner: problemi glasbenikov; Ecce homo: kako postaneš, kar si; Antikrist: prekletstvo nad krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica, 1989.

– – –. Tako je govoril Zaratustra. Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

– – –. Vesela znanost. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Sveto pismo, slovenski standardni prevod. Splet 1. 12. 2017.

Zajc, Dane. V belo. Ljubljana: Študentska založba, 2008.

Objavljeno
2018-05-31