Kaj pomeni biti humanist?

  • Marco Russo
Ključne besede: razsvetljenstvo, humanizem, pojmovna opredelitev, humanitas, historični humanizem, moderni humanizem, etika, humanost

Povzetek

Če je protisloven pojem »humanizem«, potem je protislovna tudi pojava humanista, človeka, ki deluje na področju humanistike. Kljub tem pa je mogoče najti ključne pojme, ki povezujejo zgodovinski in sodobni humanizem ter pomagajo razumeti vlogo humanista v družbi: središčnost človekovega položaja, utemeljevanje čisto človeških vrednot, ohranjanje človekove dokončne neraziskljivosti, potreba po povezovanju vrlin in znanja, znanja in življenja. V prvem delu razprave so prikazani ti glavni pojmi v zgodnejšem humanizmu: poudarjene so podobnosti in razlike v njihovi humanistični in razsvetljenski uporabi. V drugem delu avtor raziskuje sodobna humanistična združenja. To raziskovanje je koristno za odkrivanje globlje narave humanizma in za osvetlitev dejstva, da biti humanist ni nikoli zgolj teoretična dejavnost, običajna služba, temveč življenjska odločitev, način mišljenja, ki uporablja znanje za izboljšavo samega sebe in človeškega sobivanja. Način, kako se učiti, naučiti in v otipljivi obliki pokazati, kaj pomeni »humanist«.

Literatura

AHA, American Humanist Association. Humanist Manifesto III, online.

BHA, British Humanist Association. A Short Course on Humanism, online.

Buck, Albert. Humanismus: seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Darstellungen. Freiburg: Alber, 1987.

Cancik, Hubert, Horst Groschopp, and Frieder Otto Wolf, eds. Humanismus: Grundbegriffe. Berlin: De Gruyter, 2016.

Cassirer, Ernst. Individuum und Kosmos in der Renaissance (1927). Hamburg: Felix Meiner, 2013.

Copson, Andrew, and Anthony Clifford Grayling, eds. The Wiley Blackwell Handbook of Humanism. London: Wiley-Blackwell, 2015.

Garin, Eugenio, ed. Filosofi italiani del Quattrocento. Florence: Edizioni di Storia e Letteratura, 2012.

IHEU, International Humanist and Ethical Union. What Is Humanism?, online.

Foucault, Michel. Dits et écrits I. Paris: Gallimard, 1994.

Jaspers, Karl. Psychologie der Weltanschauungen (1919). Munich: Piper, 1994.

Nagel, Thomas. “What Is It Like to Be a Bat?” The Philosophical Review 83.4 (1974): 435–450.

– – –. The View from Nowhere. New York: Oxford University Press, 1986.

Norman, Richard. On Humanism. London: Routledge, 2014.

Quondam, Amedeo. Forma del vivere: l’etica del gentiluomo e i moralisti italiani. Bologna: Il Mulino, 2011.

Rockmore, Tom. Heidegger and French Philosophy: Humanism, Antihumanism and Being. London: Routledge, 1994.

Russo, Marco. Umanesimo: storia, critica, attualità. Florence: Le Lettere, 2015.

Taylor, Charles. A Secular Age. London: Belknap Press, 2007.

Todorov, Tzvetan. Imperfect Garden: The Legacy of Humanism. Princeton: Princeton University Press, 2002.

Objavljeno
2018-06-24