Nihil odiosius quam nomen Italorum: Vergerij mlajši med humanističnim univerzalizmom in nacionalizmom

  • Gregor Pobežin
Ključne besede: Vergerij, Peter Pavel ml., Tridentinski koncil, protestantizem, protestantska književnost, publicistika, nacionalizem

Povzetek

Peter Pavel Vergerij mlajši je svoja »Dopisa papeškega tajnika« (Duae actiones secretarii pontificii) oblikoval kot namišljeno živo razpravo, namenjeno papežu Pavlu IV. Satirični razpravi, ki jima je Vergerij nekaj let kasneje dodal še tretji spis, v nobenem pogledu ne predstavljata vrhunca Vergerijevega literarnega ustvarjanja, vendar jima brez težav uspe ustvariti vtis, da gre za povsem resno debato na temo stvarnih dilem, povezanih s Tridentinskim koncilom. Te so bile v času njunega nastanka bolj ali manj fiktivne narave – ne po avtorjevi krivdi, pač pa zaradi zunanjih okoliščin, predvsem Pavlovega odpora do Tridentinskega koncila. Medtem ko prva razprava izkazuje Vergerijevo »politično in strokovno poreklo«, pa druga razprava brez zadržkov odpira ne le vprašanja verskih trenj, temveč tudi vprašanje morebitne vojne, ki bi sledila ponovnemu sklicu koncila, pri čemer ima njegovo razmišljanje tudi izrazito nacional(istič)ne razsežnosti. Te Vergeriju kot nekdanjemu papeškemu nunciju pred njegovim odhodom iz Italije sicer niso mogle biti tuje, a jih kot humanistični univerzalist še ni mogel ponotranjiti (in jih bržkone ni ponotranjil niti kasneje). Pričujoči prispevek tematizira obe Vergerijevi razpravi in skuša odpreti nekaj vprašanj o tem, kaj je avtorja motiviralo pri njunem nastanku.

Literatura

Burton, Gideon. »From Ars dictaminis to Ars conscribendi epistolis: Renaissance Letter-Writing Manuals in the Context of Humanism«. Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present: Historical and Bibliographic Studies. Ur. Carol Poster, Linda C. Mitchell. Columbia, S. C.: University of South Carolina Press, 2007.

Cavazza, Silvano. »Nenavadna osebnost: profil Petra Pavla Vergerija«. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 17/18 (2013): 10–26.

Earl, Donald C. The Political Thought of Sallust. Cambridge: Cambridge University Press, 1964.

– – –. »Prologue Form in Ancient Historiography«. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 1.2 (1972): 842–856.

Gantar, Kajetan. »Andreas Divus iz Kopra – prevajalec Homerja«. Divina – Andreas Divus Iustinopolitanus. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2016. 19–26.

Haug-Moritz, Gabriele. »The Holy Roman Empire, the Schmalkald League, and the Idea of Confessional Nation-Building«. Proceedings of the American Philosophical Society 154.4 (2008): 427–439.

Hörnkvist, Mikael. »The Two Myths of Civic Humanism«. Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections. Ur. James Hankins. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Jovanović, Neven. »Pavao Skalić protiv Pier Paola Vergeria«. Actiones duae secretarii pontificii Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 27–57.

Kapust, Daniel J. Republicanism, Rhetoric and Roman Political Thought: Sallust, Livy and Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Kittelson, James M. »Humanism and the Reformation in Germany«. Central European History 9.4 (1976): 303–322.

Kottke, Dirk. »O izgubljenem epitafu za Petra Pavla Vergerija (1498–1565)«. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 21/22 (2015): 65–73.

Krebs, Christopher. A Most Dangerous Book: Tacitus’s Germania from the Roman Empire to the Third Reich. New York: W. W. Norton & Co., 2011.

Marinčič, Marko. »Amore patriae teneri non potuit: dva Vergerija o Hieronimu«. Actiones duae secretarii pontificii Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 11–25.

Osmond, Patricia J. »Princeps Historiae Romanae: Sallust in Renaissance Political Thought«. Memoirs of the American Academy in Rome 40 (1995): 101–143.

Pastor, Ludwig. The History of the Popes: From the Close of the Middle Ages 11. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1923.

Pierce, Robert A. Pier Paolo Vergerio the Propagandist. Rim: Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

Pobežin, Gregor. »Andreas Divus – uganka na pragu moderne dobe«. Divina – Andreas Divus Iustinopolitanus. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2016. 83–99.

– – –. »Magna enim erat spes de pace – Vergerijev spis Duae actiones secretarii pontificii in njegova stališča do Tridentinskega koncila«. Actiones duae secretarii pontificii Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 59–89.

Ratzinger, Joseph. The Ratzinger Reader: Mapping a Theological Journey. London: T&T Clark, 2010.

Schutte, Ann Jacobson. Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer. Ženeva: Librairie Droz, 1977.

Sixt, Christian Heinrich. Petrus Paulus Vergerius, päpstlicher Nuntius, katholischer Bischof und Vorkämpfer des Evangeliums: eine reformationsgeschichtliche Monographie. Braunschweig: Schwetschke & Sohn, 1871.

Štoka, Peter. »Vergerijevi pismi Janu Lutomirskemu in Johanu Oporinu«. Actiones duae secretarii pontificii Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 91–123.

Tomizza, Fulvio. Zlo pride s severa: roman o škofu Vergeriju. Ljubljana: Beletrina, 2015.

Vergerij, Peter Pavel. Actiones duae secretarii pontificii Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018.

Whaley, Joachim. Germany and the Holy Roman Empire 1: From Maximilian I to the Peace of Westphalia 1493–1648. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Objavljeno
2018-06-24