Chommoda in hinsidias: Katulova c. 84 in sramotenje parvenija med antiko, renesanso in moderno

Avtorji

  • David Movrin

Ključne besede:

latinska poezija, Katul, literarni liki, parveni, povzpetnik

Povzetek

V svoji pesmi 84 Katul opisuje Arija, parvenija skromnih korenin, ki začetkom besed kompulzivno dodaja pridih, da bi vzbudil vtis izobraženosti; namesto commoda in insidias izgovarja chommoda in hinsidias. Takšna izreka je imela močno socialno konotacijo in govorce latinščine, ki so pridih opustili, je čakala socialna stigma; rusticus fit sermo si aspires perperam, je zapisal Nigidij Figul. Toda zakaj commoda? Zakaj insidias? To bi bili lahko dve povsem naključni besedi in nekateri komentatorji menijo, da ni razloga za dodatno pomensko raven; entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Pesem se zato ponaša z dolgo zgodovino ne ravno razburljivih interpretacij in prevodov. Šele renesančni izdajatelji so ugotovili, da v rokopisih pridih dejansko manjka, medtem ko je bodico na koncu epigrama odkrilo šele dvajseto stoletje. Na podlagi tega izročila bo skušal članek identificirati novo pomensko plast, ki ponuja svojski vpogled v Katulovo razumevanje človeške narave.

Literatura

Baker, Robert J., in Bruce A. Marshall. »Commoda and Insidiae: Catullus 84. 1–4.« Classical Philology 73.1 (1978): 49–50.

Bell, A. J. »Note on Catullus, 84.« The Classical Review 29.5 (1915): 137–39.

Bradač, Fran. Iz starorimske lirike. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1923.

Butrica, J. L. »History and Transmission of the Text.« A Companion to Catullus. Ur. Marilyn B. Skinner. Oxford: Blackwell, 2007. 13–34.

Einarson, Benedict. »On Catullus 84.« Classical Philology 61.3 (1966): 187–88.

Fordyce, C. J. Catullus. Oxford: Clarendon Press, 1961 (repr. 1973).

Gaisser, Julia Haig. »Catullus and His First Interpreters: Antonius Parthenius and Angelo Poliziano.« Transactions of the American Philological Association 112 (1982): 83–106.

Green, Peter. The Poems of Catullus: A Bilingual Edition. Berkeley, CA: University of California Press, 2005.

Harrison, E. »Catullus, LXXXIV.« The Classical Review 29.7 (1915): 198–99.

Marinčič, Marko. »Sopionibus scribam: prevajanje Katulove ajshrologije.« Keria 2.2 (2000): 23–30.

Pitkin, Hanna Fenichel. The Attack of the Blob: Hannah Arendt’s Concept of the Social. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Stoppard, Tom. The Invention of Love. London: Faber, 1997.

Thomson, D. F. S. Catullus. Phoenix Supplementary Volume. Toronto: University of Toronto Press, 1997.

Prenosi

Objavljeno

2018-06-24