Dantejev »transhumanizem«

  • Alen Širca
Ključne besede: italijanska književnost, renesansa, Dante Alighieri, Božanska komedija, mistika, mistična izkušnja, deifikacija, metafizika volje

Povzetek

Razprava se loteva interpretacije znamenitega Dantejevega neologizma v zadnji kantiki Božanske komedijetrasumanar. Vprašanje, ki si ga zastavlja, je, ali ta izraz označuje mistično izkušnjo. Ob analizi ključnih odlomkov zadnjih spevov Raja se zjasni, da Dantejeva »transhumanizacija« meri na začetek dolgega procesa deifikacije, poboženja. Vendar sklepni verzi Komedije, iz katerih je treba razumeti celotno delo, ne prikazujejo več vrhunca drame človeškega odrešenja v okviru noetičnega zrenja Boga (visio Dei), ampak v okviru metafizike volje, in sicer kot fuzijo volj, zedinjenje človeške in Božje volje. Tu gre za mistično izkušnjo, ki je procesualnega značaja in, vsaj in statu viae, ni nikoli dokončna. Takšna interpretacija odpira vrata k posebnemu razumevanja literarnega jaza, kot ga implicira Božanska komedija, namreč kot dinamičnega »globokega sebstva«, ki je odprt za transformativne posege Drugega.

Literatura

Auerbach, Erich. Mimesis: prikazana resničnost v zahodni literaturi. Prevedel Vid Snoj. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

Bernard iz Clairvauxa. »De diligendo Deo«. Patrologia Latina 182 (1854): stolp. 971–1000.

Boitani, Piero. The Tragic and the Sublime in Medieval Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Botterill, Steven. »Quae non Licet Homini Loqui: The Ineffability of Mystical Experience in Paradiso I and the Epistle to Can Grande«. Modern Language Review 83.2 (1988): 332–341.

– – –. Dante and the Mystical Tradition: Bernard of Clairvaux in the Commedia. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Bloom, Harold. »Introduction«. Dante Alighieri. Ur. Harold Bloom. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2011. 1–20.

Curtius, Ernst Robert. Evropska literatura in latinski srednji vek. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2002.

Dante Alighieri. La divina commedia. Inferno. Izd. Natalino Sapegno. Firence: La Nuova Italia Editrice, 1989.

– – –. La divina commedia. Paradiso. Izd. Natalino Sapegno. Firence: La Nuova Italia Editrice, 1970.

– – –. Božanska komedija. Prevedel Andrej Capuder. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

– – –. Božanska komedija. Pekel. Prevedel Andrej Capuder. Celje: Celjska Mohorjeva, 2005.

– – –. Božanska komedija. Raj. Prevedel Andrej Capuder. Celje: Celjska Mohorjeva, 2005.

De Sanctis, Francesco. Storia della letteratura italiana. Firence: Salani, 1965.

Deen Schildgen, Brenda. »Dante’s Neologisms in the Paradiso and the Latin Rhetorical Tradition«. Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society 107 (1989): 101–119.

Druker, Jonathan. Primo Levi and Humanism after Auschwitz: Posthumanist Reflections. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Eliot, T. S. Selected Essays. London: Faber and Faber Limited, 1948.

Freccero, John. »Dante’s Firm Foot and the Journey without a Guide«. Dante: The Poetics of Conversion. Ur. Rachel Jacoff. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. 29–54.

Malato, Enrico. Dante. Rim: Salerno, 2002.

– – –. »Il difetto della volontà che non s’ammorza: Piccarda e Costanza. Lettura del canto II del Paradiso«. Studi su Dante: Lecturae Dantis, chiose e altre note dantesche. Cittadella: Bertoncello artigrafiche, 2005. 258–298.

McGinn, Bernard. The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism 5: The Varieties of Vernacular Mysticism (1350–1550). New York: Crossroad, 2012.

Mills Chiarenza, Marguerite. »The Imageless Vision and Dante’s Paradiso«. Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society 90 (1972): 77–91.

Moevs, Christian. The Metaphysics of Dante’s Comedy. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Mousley, Andrew. »Introduction«. Towards a New Literary Humanism. Ur. Andrew Mousley. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 23–27.

Publius Ovidius Naso. Metamorphosen. Lateinisch-deutsch. Izd. in prev. Niklas Holzberg. Göttingen: De Gruyter, 2017.

Trione, Fortunato. »Paura del senso e timore di Dio: misticismo nella Divina Commedia«. Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society 129 (2011): 187–216.

Underhill, Evelyn. Mysticism. A Study in the Nature and Development of Man’s Spiritual Consciousness. London: Methuen & Co., 1911.

Objavljeno
2018-06-24