Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega

  • Brane Senegačnik
Ključne besede: starogrška književnost, tragedija, Sofokles, Antigona, literarna interpretacija, humanizem, humanost, literatura in etika

Povzetek

Za (zgodnjo) humanistično recepcijo grške tragedije je značilna aristotelizirajoča intepretacija v skladu s tedanjim razumevanjem Aristotelove misli o tragediji; v tem okviru je bila Sofoklova Antigona razumljena predvsem kot moralni nauk, medtem ko o literarni in filozofski kompleksnosti, zaradi katere je postala v zadnjih treh stoletjih eno najvplivnejših del svetovne literature, tam ni sledu. Po drugi stran pa je tudi v sodobni kritiki mogoče zaslediti dobro argumentirane sodbe, da nemajhen del tovrstnih odmevnih modernih intepretacij Antigone temelji na pretirani intelektualizaciji tragedije (M. Heath) in da je bil moralni nauk pomembna in pričakovana funkcija atiške tragedije v izvornem kontekstu. Če dopustimo, da je v Antigoni moralni nauk, ni nujno, da ga razumemo tako preprosto, kot ga je opredelil npr. Kamerarij; pač pa ga lahko z dobrimi razlogi interpretiramo kot opozorilo na nenadomestljiv pomen individualnega človeškega bivanja za spoznavanje resničnosti in etično življenje.

Literatura

IZDAJE IN KOMENTARJI SOFOKLOVE ANTIGONE

Griffith, Mark (izd.). Sophocles: Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Kamerbeek, J. C. The Plays of Sophocles: Commentaries; Part 3: The Antigone. Leiden: E. J. Brill, 1978.

Jebb, Richard Claverhouse. Sophocles: The Text of the Seven Plays. Cambridge: Cambridge University Press, 1897.

– – –. Sophocles: The Plays and Fragments; Volume 3: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1888.

– – –. Sophocles: The Plays and Fragments; Volume 3: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1906.

Jebb, Richard Claverhouse, in E. S. Shuckburgh. The Antigone of Sophocles. Cambridge: Cambridge University Press, 1902.

Lloyd-Jones, Hugh. Sophocles: Antigone – The Women of Trachis – Philoctetes – Oedipus at Colonus. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1994.

SLOVENSKI PREVODI SOFOKLOVE ANTIGONE

Sofokles. Antigona; Kralj Ojdipus. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

– – –. Antigone. Prev. Ivan Hribovšek. Ljubljana: Družina, 2014.

– – –. Kralj Oidipus; Oidipus v kolonu; Antigona; Filoktetes. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962.

HUMANISTIČNI PREVODI, KOMENTARJI, NAVEDKI IN PRIREDBE SOFOKLOVE ANTIGONE

Bosworth, William. The Chast and Lost Lovers. London, 1651.

Camerarius, Joachimus. Commentarii interpretationum argumenti Thebaidos fabularum Sophoclis. Hagenau, 1534.

Chaucer, Geoffrey. Workes. London, 1542.

Erasmus, Desiderius Roterodamus. Adagiorum chiliades. Basel, 1536.

Fletcher, Phineas. The Purple Island … and Other Poetical Miscellanies. Cambridge, 1633.

Harvey, Richard. A Theological Discourse. London, 1590.

Lloyd, Ludovic. The Pilgrimage of Princes. London, 1573.

Marliani, Bartolomeo. Hoc libello haec continentur Sophoclis tragici poetae vita … sententiae pulcherrimae. Rim, 1545.

Mastroianni, Michele, ur. Calvy de La Fontaine : L’Antigone de Sophocle. Torino: Edizione dell’Orso, 2000.

Melanchthon, Philipp. Adhortatio … de legendas tragoediis & comoediis, v: P. Terentii Comoediae Sex. Nürnberg, 1555.

Ratallerus, Georgius. Tragoediae Sophoclis quotquot extant carmine Latino redditae. Antwerpen, 1570.

Spera, Francesco, ur. Luigi Alamanni: Tragedia di Antigone. Torino: Edizioni RES, 1997.

Watson, Thomas. Hekatompathia. London, 1582.

Winshemius, Veit. Interpretatio tragoediarum Sophoclis. Frankfurt, 1546.

SODOBNA LITERATURA

Beaudin, Jean-Dominique (izd.). Robert Garnier: Antigone ou La Piete. Pariz: Champion, 1997.

Bremer, Jan Maarten. Hamartia: Tragic Error in the Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy. Amsterdam: Hakkert, 1969.

Croally, Neil. »Tragedy’s Teaching«. A Companion to Greek Tragedy. Ur. Justina Gregory. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 55–70.

Fitch, John G. (izd. in prev.). Seneca: Hercules – Trojan Women – Phoenician Women – Medea – Phaedra. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.

Grafton, Anthony. Commerce with the Classics: Ancient Books and Renaissance Readers. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1997.

Guthrie, William Keith Chambers. The Sophists. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Hardwick, Lorna. Reception Studies. Greece & Rome: New Surveys in the Classics 33. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Hardwick, Lorna, in Stray, Chris, ur. A Companion to Classical Receptions. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.

Heath, Malcolm. The Poetics of Greek Tragedy. Stanford: Stanford University Press, 1978.

– – –. Interpreting Classical Texts. London: Duckworth, 2002.

Helou, Ariane Nada. Translation and Performance of Greek Tragedy in the Cinquecento. B.A., University of California, Berkeley, 2003.

Jondorf, Gillian. Robert Garnier and the Themes of Political Tragedy in the Sixteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

Mee, Erin B., in Foley, Helene P. »Mobilizing Antigone«. Antigone on the Contemporary World Stage. Ur. Erin B. Mee, in Helene P. Foley. 1–47.

Miola, Robert, S. »Early Modern Antigones: Receptions, Refractions«. Classical Receptions Journal 6.2 (2014): 221–244.

Lefevere, André Alphons. »Translated Literature: Towards an Integrated Theory«. The Bulletin of the Midwest Modern Language Association 14 (1981): 68–78.

Lurie, Michael. »Facing Up to Tragedy: Toward an Intellectual History of Sophocles in Europe from Camerarius to Nietzsche«. A Companion to Sophocles. Ur. Kirk Ormand. 440–446.

Mueller, Martin. Children of Oedipus and Other Essays on the Imitation of Greek Tragedy 1550–1800. Toronto: University of Toronto Press, 1980.

Pfeiffer, Rudolf. History of Classical Scholarship from 1300 to 1650. Oxford: Clarendon Press, 1978.

Senegačnik, Brane. »Antigone 925–28 and Antigone’s Faith«. Živa antika 64 (2014): 155–164.

– – –. »Oči in slepe pege časa: o političnem/ideološkem in religioznem obzorju interpretacije Ajshilovih Peržanov«. Keria: Studia Latina et Graeca 13.1 (2011): 9–27.

Steiner, George. Antigones: The Antigone Myth in Western Literature, Art, and Thought. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Wilmer, Stephen Elliot, in Žukauskaitė, Audronė, ur. Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Withy, Katherine. Heidegger on Being Uncanny. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015.

Svetopisemski citati so navedeni po izdaji Sveto pismo stare in nove zaveze: slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1997.

Objavljeno
2018-06-24