Congregatio mundi danes: nov pogled na Guillauma Postela (1510–1581)

  • Ewa Łukaszyk
Ključne besede: renesansa, Postel, Guillaume, univerzalizem, milenarizem, ekumenizem, univerzalna obnova, Adamov jezik, Agamben, Giorgio, intelektualec, prerok

Povzetek

Namen članka je osvetliti možnosti kritično reflektirane vrnitve zgodovinskega raziskovanja k nekaterim vidikom dediščine Guillauma Postela. Nekoč navdušujoče delo tega heterodoksnega renesančnega misleca je namreč v zadnjih desetletjih očitno degradirano na raven opusa drugotnega pomena. Njegovo enačenje medkulturne komunikacije z univerzalno slogo (concordia) je v splošnih potezah nedvomno veljavno še danes, tudi za tiste, ki ne sprejemajo njegovega adamitskega in kabalističnega pojmovanja jezika. Po drugi strani pa je njegov koncept congregator mundi dragoceno izhodišče za sodobno razpravo o vlogi in pristojnostih intelektualca kot posrednika med človeškimi družbami in transcendentno sfero, še posebej če ga primerjamo z najnovejšimi deli Giorgia Agambena, v katerih sta intelektualni in kulturni kritik spet postavljena v isto vrsto z monoteističnimi preroki.

Literatura

Agamben, Giorgio. Nudities. Trans. David Kishik. Stanford: Stanford University Press, 2011.

Bouwsma, William J. Concordia Mundi. The Career and Thought of Guillaume Postel (1510–1581). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957.

Dermenghem, Émile. Thomas Morus et les utopistes de la Renaissance. Paris: Plon, 1927.

Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. Trans. Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Dubois, Claude Gilbert. La mythologie des origines chez Guillaume Postel : de la naissance à la nation. Paris: Paradigme, 1994.

Kuntz, Marion Leathers. Guillaume Postel: Prophet of the Restitution of All Things. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

McCabe, Ina Baghdiantz. Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade, Exoticism, and the Ancient Régime. Oxford: Berg, 2008.

Postel, Guillaume. Grammatica Arabica. Paris: Apud Petrum Gromorsum, 1538.

– – –. De orbis terrae concordia libri quatuor. Basel: Joannes Oporinus, 1544.

Saliba, George. “Arabic Science in Sixteenth-Century Europe: Guillaume Postel (1510–1581) and Arabic Astronomy.” Suhayl 7 (2007): 115–164.

Objavljeno
2018-06-24