Postajati drugi, postajati bog v Zupanovem Potovanju na konec pomladi

  • Robert Kuret
Ključne besede: literatura in psihoanaliza, slovenska književnost, Zupan, Vitomil, Potovanje na konec pomladi, literarna interpretacija, mimetična želja, idealni jaz, mentor-učenec, Girard, René

Povzetek

Članek s pomočjo Girardove teorije mimetične želje analizira osrednji odnos v romanu Vitomila Zupana Potovanje na konec pomladi, in sicer med profesorjem slovenščine in njegovim občudovanim dijakom Tajsijem. Tajsija bomo tako razumevali v okviru Girardovega koncepta modela želje, ki profesorju predstavlja orientir glede izbire lastnih objektov želje, obenem pa tudi želeno identiteto. Profesor se vedno bolj spreminja v Tajsija in pride do pojava obsedenosti, ko se zdi, da prek profesorja govori in deluje le še Tajsi. To predstavlja enega od aspektov subjektove transformacije v občudovani model. Pri tem bomo mimetično teorijo dopolnili z Žižkovim branjem Lacana ter ugotovili, da transformacija v drugega poteka tudi na simbolni ravni prevzemanja mesta drugega v strukturi odnosov. Transformacija v občudovani model pa naj bi v končni fazi subjektu prinesla spoznanje, da polno bitje brez manka ne obstaja.

Literatura

Borovnik, Silvija. »Pripovedna proza«. Slovenska književnost 3. Ljubljana: DZS, 2001. 146–204.

Girard, René. Deceit, Desire, and the Novel. Baltimore: John Hopkins University Press, 1976.

– – –. »From Mimetic Desire to the Monstrous Double«. Mimesis, Masochism, & Mime: The Politics of Theatricality in Contemporary French Thought. Ur. Timothy Murray. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. 87–111.

– – –. Resurrection from the Underground. East Lansing: Michigan State University Press, 2012.

Kermauner, Taras. »Ironično potovanje zaigranega človeka«. Zupan, Vitomil. Potovanje na konec pomladi. Ljubljana: ČGP Delo, 1985. 182–199.

Koron, Alenka. »Nemirno iskanje moderne proze: Zupanovo pripovedništvo do Menueta za kitaro«. Vitomil Zupan. Ljubljana: Nova revija, 1993. 21–43.

Kuret, Robert. »‘Hočem dobiti Sonjo nazaj … Tajsijevo Sonjo’: ljubezen, ljubosumje in mimetična želja v Zupanovem romanu Potovanje na konec pomladi«. Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 123–126.

Palaver, Wolfgang. René Girard’s Mimetic Theory. East Lansing: Michigan State University Press, 2013.

Rosset, Clement. Realno in njegov dvojnik: esej o iluziji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1999.

Zupan, Vitomil. Potovanje na konec pomladi. Ljubljana: ČGP Delo, 1985.

Žižek, Slavoj. »Ego Ideal and the Superego: Lacan as a Viewer of Casablanca«. How to Read Lacan. New York: W. W. Norton & Co., 2007. 79–90.

– – –. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 2008.

Objavljeno
2018-06-24