Nemški prevodi Lipuševih del ob in po <em>Tjažu</em> v luči konsekracije

  • Felix Oliver Kohl
Ključne besede: slovenska književnost, Lipuš, Florjan, prevodi v nemščino, Handke, Peter, Hafner, Fabjan, Strutz, Janez, prevodoslovje, književno prevajanje, Bourdieu, Pierre, Casanova, Pascale

Povzetek

Prispevek se ukvarja z vlogo prevajalca pri konsekraciji literature Florjana Lipuša v nemškojezičnem prostoru. Prevod romana Zmote dijaka Tjaža izpod prevajalskega peresa Petra Handkeja in Helge Mračnikar iz leta 1981 je pomenil prelomnico tako za Lipuševo kariero kot tudi za koroškoslovensko literaturo nasploh, saj je Handke nanju prenesel svoj simbolni kapital, ki si ga je bil pridobil kot pisatelj svetovnega slovesa, in jima tako pripomogel k širši prepoznavnosti v nemškojezičnem prostoru. Vlogo Lipuševega prevajalca je v nadaljnjem prepustil dvema naslednikoma: Fabjanu Hafnerju (do 1997) in Janezu Strutzu (1997–). Obema je prevajanje Lipuševih del služilo kot odskočna deska za bogato in večkrat nagrajeno prevajalsko kariero, kljub temu pa sama kot prevajalca nista razvila lastne konsekracijske moči, saj so bili njuni dosežki pogosto spregledani ter so odmevali le v ožjem krogu raziskovalcev in poznavalcev avstrijske literature. To velja tudi za Lipuševo literaturo nasploh, ki je potem, ko je Tjaževa slava izzvenela, dolgo časa živela v senci vsesplošne pozornosti, vse dokler ni prišlo do ponovne konsekracije, za katero pa je spet zaslužen Handke. Slednji je namreč na različne načine promoviral Strutzev prevod Boštjanovega leta (Boštjans Flug, 2005), in tako Lipušu znova utrl pot v ospredje medijske pozornosti, hkrati pa posredno dokazal, da je sam še vedno gonilna sila v konsekracijskem kolesju Lipuševe literature. To se zrcali v njeni celotni recepciji, saj jo nemškojezični mediji velikokrat povezujejo s Handkejevim imenom in pri tem pogosto zamolčijo pomen prevajalca.

Literatura

LITERATURA

Borovnik, Silvija. »Pogovor s Florjanom Lipušem«. Nova revija 4.46–47 (1986): 245–257.

– – –. »Zunaj – tam sem pravzaprav doma«. Naši razgledi 13. 12. 1985: 705.

Bourdieu, Pierre. Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes Prev. Bernd Schwibs in Achim Russer. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1999.

Casanova, Pascale. »Consecration and Accumulation of Literary Capital: Translation as Unequal Exchange«. Prev. Siobhan Brownlie. Critical Readings in Translation Studies. Ur. Mona Baker. London, New York: Routledge, 2010. 285–303.

Ferk, Janko. »Florjan Lipuš hat wieder ein Buch geschrieben«. Die Brücke Herbst 1983: 94–96.

– – –. »Poetische Arbeit am Material Sprache. Anmerkungen zu Florjan Lipuš und seinem Übersetzer Johann Strutz«. Die Brücke 82 (2007): 25.

Fischer, M. »Viel Freude und Wehmut«. Kleine Zeitung 9. 6. 2004: 55.

»Florjan Lipuš«. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Splet. 20. 2. 2018.

Frelih, Tone. »O vztrajnosti in navdihu«. Delo 16. 4. 2008: 19.

Gouanvic, Jean-Marc. »A Bourdieusian Theory of Translation, or the Coincidence of Practical Instances: Field, ‘Habitus’, Capital and ‘Illusio’» The Translator 11.2 (2005): 147–166.

H. H. »Florjan Lipuš sechzig«. Die Presse 5. 5. 1997.

Hafner, Fabjan. »Der ‘exemplarische Epiker’ der Kärntner Sloweninnen: Florjan Lipuš«. Und (k)ein Wort Deutsch … Literaturen der Minderheiten und Migrantinnen in Österreich. Ur. Nicola Mitterer. Dunaj, Innsbruck: Studien Verlag, 2009. 133–150.

– – –. »Erkenne dich selbst (wieder). Übersetzen als Autobiographie«. Lipuš lesen. Texte und Materialien zu Florjan Lipuš. Ur. Klaus Amann in Johann Strutz. Celovec, Dunaj, Ljubljana, Sarajevo: Wieser, 2000. 261–264.

Handke, Peter. [Bralno priporočilo za Boštjans Flug.] Süddeutsche Zeitung 21. 12. 2011: 13.

Hanna, Sameh. Bourdieu in Translation Studies. The Socio-Cultural Dynamics of Shakespeare Translation in Egypt. New York, London: Routledge, 2016.

Hannesschläger, Vanessa. »Der Zögling Tjaž. Entstehungskontext«. Handkeonline. Splet. 12. 2. 2018.

Kattnig, Franc. »Buch als Statussymbol«. Kleine Zeitung 15. 6. 2004: 41.

Kersche, Peter. »Die Rezeption der Kärntner slowenischen Literatur im deutschen Sprachraum anhand des ‘Werkes von Florian Lipuš’». Der Flügelschlag meiner Gedanken. Referate und literarische Beiträge des Symposium »Tage der Kärntner slowenischen Literatur« in Marburg an der Lahn. Ur. Janko Ferk in Ludwig Legge. Celovec, Dunaj: Hermagoras/Mohorjeva družba, 1992. 49–64.

Klauhs, Harald. »Literatur: Haben wir bald einen Staatspreisträger ohne Hauptwerk?« Die Presse 9. 7. 2015: 23.

Köstler, Erwin. »Laudatio auf Johann Strutz«. Literatur/a. Jahrbuch 2011/12. Ur. Klaus Amann idr. Celovec: Robert-Musil-Institut der Universität Klagenfurt/Kärntner Literaturarchiv, 2012. 159–164.

Košir, Mitja. »Rodovitnost slovenske besede«. Dnevnik 3. 4. 1985: 5.

Lipuš, Florjan. »Sožitje jezikov«. Nedelja (XIV dni) 4. 12. 2016: 9.

Loigge, Uschi. »Süchtig nach Sprachen«. Kleine Zeitung 3. 7. 2011: 76–77.

– – –. »Weltliteratur vom Rand der Welt«. Kleine Zeitung 4. 5. 2017: 54–55.

M. Š. »Lipuš in gospodarstvo«. Novice 20. 2. 2004: 11.

N. N. »‘Ich schreibe, um mich selbst zu retten’«. Kleine Zeitung (Steiermark) 16. 7. 2017: 71.

– – –. »Wichtiger Nachtrag zu den ‘Literaturgeschichten’«. Kleine Zeitung 19. 7. 2017: 59.

Poniž, Denis. »Die Lipuš-Rezeption in der slowenischen und in der deutschsprachigen Literaturkritik«. Prev. Janez Strutz. Lipuš lesen. Texte und Materialien zu Florjan Lipuš. Ur. Klaus Amann in Johann Strutz. Celovec, Dunaj, Ljubljana, Sarajevo: Wieser, 2000. 175–196.

Prunč, Erich. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens 14). Berlin: Frank & Timme, 2007.

– – –. »Handkejev prevod Lipuševega romana ‘Zmote dijaka Tjaža’«. XXVII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24. 6.–13. 7. 1991. Zbornik predavanj. Ur. Hermina Jug Kranjec. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1991. 149–168.

Ruhdorfer, Luise Maria. Elitarnost po Florjanu Lipušu. Slovenske literarne kritike iz periodičnega tiska. Remscheid: Rediroma, 2017.

Stolzmann, Uwe. »Grenzgänger im Niemandsland«. Neue Zürcher Zeitung 25. 2. 2006: 70.

– – –. »Verweigerte Wehmut. Die zwei Welten des slowenischen Dichters Florjan Lipuš«. Neue Zürcher Zeitung 4. 4. 2001.

Šrimpf, France. »‘Moje – in najbrž vsako – pisanje je politično dejanje’. Pogovor s pisateljem ob prevodu njegovega romana v nemščino«. Večer 18. 4. 1981: 8.

Šteger, Aleš. »Nachruf Fabjan Hafner«. Übersetzen 50.2 (2016): 16.

Zajc, Neva. »Pišem iz čistega veselja do slovenske besede«. Primorski dnevnik 31. 5. 1985: 9.

Zupan, Uroš. »Zdaj sedim v svoji mreži kot len pajek in odganjam manj vabljive žuželke. Intervju s Fabjanom Hafnerjem«. Literatura 13.123–124 (2001): 47–63.

RECENZIJE

Baumgartner, Sandra. »Nedvomno koroška klasika: ob najnovejšem nemškem prevodu Lipuša«. Delo 6. 11. 1997: 49.

Behr, Martin. »‘Knirschende Sätze’ in einer Minderheitensprache«. Salzburger Nachrichten 5. 12. 2013: 7.

Brandt, Sabine. »Herzflattern im Ruhestand«. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14. 10. 2000: 5.

Droschke, Martin A. »Im Land der groben Menschen. Körperliche Lektionen in einem Kärntner Heimatmuseum: Der Roman Herzflecken von Florjan Lipuš«. Nürnberger Nachrichten 15. 5. 2000.

Fanta, Walter. »Florjan Lipuš: Seelenruhig«. Splet. 15. 1. 2018.

Gladić, Mladen. »Süße Bitterkeit«. Der Freitag 40 (2017). Splet. 20. 2. 2018.

Holzner, Johann. »Blitze, Poesie, Feuer. Zur Erzählung Seelenruhig von Florjan Lipuš«. Literaturkritik 2017. Splet. 20. 2. 2018.

– – –. »Lipuš, Florjan: Die Verweigerung der Wehmut«. Die Zeit im Buch September 1991.

Hübner, Klaus. »Verstörend schön. Florjan Lipuš erzählt in Boštjans Flug von einer versunkenen und doch nicht fremden Welt«. Literaturkritik 2017. Splet. 20. 2. 2018.

Kastberger, Klaus. »Florjan Lipus: Die Beseitigung meines Dorfes. Roman. Aus dem Slowenischen von Fabjan Hafner. Klagenfurt: Wieser, 1997.«. Literaturhaus 1997. Splet. 20. 2. 2018.

– – –. »Wo Kinder Mord spielen«. Die Presse (Spectrum) 15. 11. 1997: 5.

Langer, Renate. »Lipus, Florjan: Die Beseitigung meines Dorfes«. bn.bibliotheksnachrichten 1997. Splet. 20. 2. 2018.

m.w. »Neuer Roman von Florjan Lipuš«. Die Presse 23–24. 4. 1983.

N. N. »Die Verweigerung der Wehmut«. Point November 1990.

Plath, Jörg. »Verloren ist die Kindheit. Florjan Lipuš: ‘Boštjans Flug’«. Deutschlandfunk 2012. Splet. 20. 2. 2018.

Rakusa, Ilma. »Tödliche Verwirrungen. Florjan Lipuš: ‘Der Zögling Tjaž’». Neue Zürcher Zeitung 22. 4. 1981.

Schneider, Wolfgang. »Ein Dorf, das jeder hassen darf«. Frankfurter Allgemeine Zeitung 7. 1. 1998. Splet. 20. 2. 2018.

Schnitzler, Mathias. »Der Eigentümer des Herbstes. Ein Roman, der wetterleuchtet und Krallen ausstreckt: ‘Bostjans Flug’ von Florjan Lipus«. Berliner Zeitung 11. 1. 2013: 24.

Schütt, Hans-Dieter. »Guten Morgen! Also: Schöne Sätze!« Neues Deutschland 25. 11. 2017. Splet. 20. 2. 2018.

Schwanitz, Mirko. »Weltliteratur aus den Karawanken. Der Erzähler Florijan Lipus erhält den Petrarca-Preis«. Deutschlandfunk 18. 6. 2011. Splet. 20. 2. 2018.

Speicher, Stephan. »Vom Menschen und Schaben. Eine Reise in die Kindheit oder ‘Die Verweigerung der Wehmut’«. Frankfurter Allgemeine Zeitung 6. 6. 1990.

Stolzmann, Uwe. »Das lange Sterben der Mutter im Gas. Florjan Lipuš erzählt eine erschütternde Liebesgeschichte«. Neues Deutschland 12. 2. 2013. Splet. 20. 2. 2018.

Struck, Lothar. »‘Ins Helle, in den Tag…’. Über den großartigen Dichter Florjan Lipuš und sein funkelndes Sprachkunstwerk ‘Boštjans Flug’«. Glanz & Elend 2012. Splet. 20. 2. 2018.

Swi. »Grobes Leben und grämlicher Tod«. Westdeutsche Zeitung 22. 5. 1990.

Titz, Walter. »Ein Anker im harten Dasein«. Kleine Zeitung 7. 10. 2012: 8.

Weichelt, Matthias. »Lina wiedersehen oder sterben«. Frankfurter Allgemeine Zeitung 1. 11. 2012. Splet. 20. 2. 2018.

Wiesner, Herbert. »Eine Sprache, die wie von fern her klingt. Der Totengesang des Kärntner Slowenen Florjan Lipuš«. Basler Zeitung 8. 12. 1989.

Winkler, Josef. »Der Teig gärt weiter«. Die Presse 6. 12. 2003: 41.

Woschitz, Valter J. »Lipus, Florjan: Herzflecken«. SCHRIFT/zeichen November 2000. Splet. 20. 2. 2018.

Zauner, Anne M. »Florjan Lipus: Herzflecken. Roman. Aus dem Slowenischen von Johann Strutz. Klagenfurt: Wieser, 1999/2000.«. Literaturhaus 2000. Splet. 20. 2. 2018.

Zeillinger, Gerhard. »Sinnenfreuden nachholen. Florjan Lipuš’ konzentrierter Liebesroman«. Die Presse (Spectrum) 8. 7. 2000: 6.

Objavljeno
2018-11-30
Rubrike
Razprave