Moderni roman in invencija narativne neskončnosti: premisleki ob branju <em>Pianistovega dotika</em> Mirta Komela

  • Jure Simoniti
Ključne besede: slovenska književnost, evropska književnost, roman, teorija romana, Lukács, György, pripovedna struktura, primerjalne študije, Komel, Mirt, Goethe, Johann Wolfgang von, Flaubert, Gustave, Kafka, Franz, Proust, Marcel, García Márquez, Gabriel

Povzetek

Na podlagi branja Pianistovega dotika, novejšega slovenskega romana Mirta Komela, članek raziskuje razliko med tem, kako je svojo naracijo smel končati klasični evropski roman, predvsem roman devetnajstega stoletja, in vedno večjo nezmožnostjo dvajsetega stoletja, da bi še lahko oblikovalo »konec zgodbe«. Medtem ko je devetnajsto stoletje junaku še dovolilo, da se njegova zgodba konča, pa čeprav večinoma tragično, dvajseto stoletje prikazuje svet v procesu izgube simbolne strukture, kar junaka obsoja na »narativno neskončnost«: denimo na Kafkov sram Josefa K., ki preživi njegovo smrt, utelešenje Časa pri Proustu, čisto nadaljevanje gona govorjenja pri Beckettu, ali celo nezmožnost ujetja točke smrti pri Garcíi Márquezu. Pri Pianistovem dotiku, romanu enaindvajsetega stoletja, pa izgine še celo ta poslednja razlika med simbolno investituro in zaostajanjem realnosti, ki je denimo interpelirala in zadolževala Kafkovega junaka, zato lahko Komelov junak postane le še povsem nedotakljiv monument sredi razčaranega sveta.

Literatura

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Prev. Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Beckett, Samuel. Neimenljivi. Prev. Aleš Berger. Maribor: Založba Obzorja, 1989.

Cervantes, Miguel de. Don Kihot. Drugi del. Prev. Niko Košir. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.

Connolly, Cyril. 100 Key Books of the Modern Movement from England, France and America 1880–1950. London: Allison & Busby, 1986.

Dolar, Mladen. »Kamen in glas – od Hegla do Becketta«. Problemi 45.4–5 (2007): 5–39.

Flaubert, Gustave. Bouvard et Pécuchet. Pariz: Louis Conard, 1910.

García Márquez, Gabriel. Ljubezen v času kolere. Prev. Nina Kovič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987.

– – –. Sto let samote. Prev. Alenka Bole Vrabec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Goethe, Johann Wolfgang von. Učna leta Wilhelma Meistra II. Prev. Štefan Vevar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.

Kafka, Franz. Grad. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

– – –. Proces. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige, 1991.

Komel, Mirt. Pianistov dotik. Novo mesto: Goga, 2015.

Lukács, Georg. Teorija romana. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literatura, 2000.

Pirjevec, Dušan. »Franz Kafka in evropski roman«. Franz Kafka. Grad. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967. 5–65.

Proust, Marcel. À la recherche du temps perdu VII. Le temps retrouvé II. Pariz: Gallimard, 1927.

– – –. Spet najdeni čas. Iskanje izgubljenega časa VII. Prev. Radojka Vrančič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1997.

– – –. Ubežnica. Iskanje izgubljenega časa VI. Prev. Radojka Vrančič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1996.

Virk, Tomo. »Proti ‘napačnemu branju’«. Primerjalna književnost 24.3 (2001): 279–289.

Voltaire. Kandid ali optimizem. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.

Objavljeno
2018-11-30
Rubrike
Razprave