Mitokritika in sodobna literarna veda

Avtorji

  • Metka Zupančič

Ključne besede:

literarna veda, literatura in mitologija, mitokritika, racionalno in neracionalno, legende, arhetipi, simboli, Durand, Gilbert

Povzetek

Mitokritika se je kot ena izmed smeri v sodobni literarni teoriji oblikovala v Franciji predvsem po zaslugi antropologa Gilberta Duranda in njegovega ključnega dela Les structures anthropologiques de l’imaginaire (1969). Pojavila se je kot sinteza med pretežno racionalistično usmerjenim strukturalizmom in religiološkimi obravnavami mitološke tradicije v literarnih delih. Osnovna dilema, ki jo je poglobljeno načela mitokritika, zadeva jedro literarnih ali širših humanističnih ved, se pravi spraševanje o ciljih in »primernih« metodah za obdelavo gradiva, ki je v svoji zasnovi pretežno »neracionalno«, povezano z globljimi sferami človeške biti, bivanja in ustvarjalnosti, in se torej udejanja s pomočjo legend, arhetipov in simbolov. Današnja, »nova« mitokritika, ki jo srečujemo predvsem v Španiji pa tudi v Belgiji in Franciji, se zaveda nujnega odpiranja k interdisciplinarnosti in novim oblikam umetniškega izražanja, ki jih pogojujejo sodobni tehnološki dosežki. Odprto pa ostaja vprašanje znanstvene (bolj ali manj racionalistično usmerjene) metode, s katero je mogoče najustrezneje analizirati mite v sodobni umetnosti in še posebej v literaturi.

Literatura

Ayre, John. »Northrop Frye«. The Canadian Enclyclopedia.ca 4. 10. 2008. Splet. 26. 7. 2018.

Barthes, Roland. Mythologies. Pariz: Seuil, 1957.

Brunel, Pierre. Dictionnaire des mythes littéraires. Monako: Éditions du Rocher, 2003 [1988].

Campbell, Joseph. Junak s tisoč obrazi. [Prvi razdelek.] Prev. Živa Vidic Licul. Sodobnost 68.9/10 (2004): 1108–1120.

– – –. Junak tisočerih obrazov. Prev. Vera Čertalič. Nova Gorica: Eno, 2007.

– – –. Miti, po katerih živimo. Prev. Vera Čertalič. Nova Gorica: Eno, 2007.

– – –. Poti do sreče. Mitologija in osebna preobrazba. Prev. Vera Čertalič. Nova Gorica: Eno, 2010.

– – –. The Hero with a Thousand Faces. New York: Pantheon Books, 1949.

– – –. The Power of Myth. New York: Doubleday, 1988.

Chevalier, Jean, in Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles. Pariz: Robert Laffont, 1969.

– – –. Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Prev. Stane Ivanc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

Deproost, Paul-Augustin, Laurence Van Ypersele in Myriam Watthee-Delmotte. Mémoire et identité : parcours dans l’imaginaire occidental. Louvain: Presses Universitaires de Louvain, 2008.

Durand, Gilbert. Champs de l’imaginaire. Ur. Danielle Chauvin. Grenoble: ELLUG, 1996.

– – –. Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse. Pariz: Berg International, 1979.

– – –. Le décor mythique de La Chartreuse de Parme : contribution à l’esthétique du romantisme. Pariz: [brez založbe], 1960.

– – –. Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale. Pariz: Bordas, 1969 (Pariz: Presses Universitaires de France, 1960).

Eliade, Mircea. Aspects du mythe. Pariz: Gallimard, 1963 (angl. Myth and Reality. New York: Harper & Row, 1963).

– – –. »Dioniz ali znova najdene blaženosti«. Prev. Mojca Mihelič. Gledališki list (Slovensko stalno gledališče Nova Gorica) 52.2 (2006/2007): 18–23.

– – –. Joga, nesmrtnost in svoboda. Prev. Jedrt Maležič, spremna beseda Tina Košir. Ljubljana: Študentska založba, 2011.

– – –. Kozmos in zgodovina: miti o večnem vračanju. Prev. [iz angl.] Igor Bratož. Ljubljana: Nova revija, 1992.

– – –. Le Mythe de l’éternel retour. Pariz: Gallimard, 1949 (angl. The Myth of the Eternal Return, 1954; Cosmos and History, 1959).

– – –. »Religioznost v modernem človeku«. Prev. Venče M. Vrtovec. Znamenje: revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja 4.4/5 (1974): 350–355.

– – –. Romuni: kratka zgodovina. Prev. Marko Capuder. Koper: Informinwest (Ljubljana: Bori), 1998.

– – –. »Šamanizem in arhaične tehnike ekstaze«. Prev. Sonja Dular. Poligrafi 11.43/44 (2006): 161–181.

– – –. Traité d’histoire des religions. Pariz: Payot, 1949 (angl. Patterns in Comparative Religion).

– – –. Zgodovina religioznih verovanj in idej. Prev. Mojca Mihelič. Ljubljana: DZS, Društvo za primerjalno religiologijo, 1996.

Frye, Northrop. Anatomija kritištva. Prev. Nuša Rozman, spremna beseda Marcello Potocco. Ljubljana: Literatura, 2004.

– – –. Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton University Press, 1957.

Leitch, Vincent B., ur. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W. W. Norton, 2010.

Lévi-Strauss, Claude. Mythologies. Le Cru et le Cuit. Pariz: Plon, 1964.

Losada Goya, José Manuel, ur. Mito y mundo contemporáneo: la recepción de los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura contemporánea. Bari: Levante Editori, 2010.

– – –, ur. Mitos de hoy. Berlin: Logos Verlag, 2016.

– – –, ur. Nuevas formas del mito. Una metodologia interdisciplinar. Berlin: Logos Verlag, 2015.

Losada Goya, José Manuel, in Antonella Lipscomb, ur. Mito e interdisciplinariedad. Bari: Levante Editori, 2013.

– – –, ur. Myth and Emotions. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2017.

– – –, ur. Myths in Crisis. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2015.

Losada Goya, José Manuel, in Marta Guirao Ochoa, ur. Myth and Subversion in the Contemporary Novel. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2012.

Pérez Amezcua, Luis Alberto. »Importancia del mito en la cultura contemporánea«. La Gaceta del Cusur julij 2018: 10.

Watthee-Delmotte, Myriam. Henry Bauchau : sous l’éclat de la Sibylle. Arles: Actes Sud, 2013.

– – –. Littérature et ritualité : enjeux du rite dans la littérature française contemporaine. Bruselj: Peter Lang, 2010.

Wunenburger, Jean-Jacques. L’imaginaire. Pariz: PUF, 2010.

– – –. Le sacré. Pariz: PUF, 2015.

– – –. »Mytho-phorie : formes et transformations du mythe«. Religiologiques 10 (1994): 49–70.

Zupančič, Metka. »Questions esthétiques et éthiques autour de la notion du mythe«. Claude Simon et Le Jardin des Plantes. Ur. Sjef Houppermans. Crin 39 (2001 [2002]): 99–107.

– – –. »Robert Ellwood. The Politics of Myth: A Study of C. G. Jung, Mircea Eliade, and Joseph Campbell. Albany: SUNY Press, 1999.«. The Comparatist 25 (2001): 178–180.

– – –. »Se lire mythiquement : le dialogue entre les femmes qui écrivent les mythes«. La mythocritique contemporaine au féminin : dialogue entre théorie et pratique. Ur. Metka Zupančič. Pariz: Karthala, 2013. 5–34.

Prenosi

Objavljeno

2018-11-30

Številka

Rubrike

Razprave