W. G. Sebald in Oliver Frljić ali kako lahko umetnost v času globalnih negotovosti poseže v diskurzivni pretok (dez)informacij?

  • Tomaž Toporišič
Ključne besede: umetnost in družba, nemška književnost, Sebald, Winfried Georg, sodobno gledališče, Frljić, Oliver, politike odra, politike proze, slovensko gledališče, altermodernizem, glokalna družba

Povzetek

Razprava raziskuje, kako se književnost in umetnost vključujeta v pretok signifikacij in reprezentacij, ki gradijo družbeno resničnost. Pri tem obravnava dva zgleda. Prvi zgled so hibridni romani Winfrieda Georga Sebalda z beganjem med znaki, ki ga prekinjajo črno-bele fotografije kot simbol mutacije v našem zaznavanju prostora in časa, v katerem se zgodovina in geografija medsebojno oplajata, izrisujeta poti in pleteta mreže. Drugi primer je delo Oliverja Frljića, bosansko-hrvaškega gledališkega režiserja, ki v svojih šokantnih predstavah obdeluje osebne, vojne in politične travme, da bi lahko zastavljal univerzalna vprašanja o mejah umetniške in družbene svobode, odgovornosti posameznika in skupnosti, strpnosti in stereotipih. Zasledovali bomo njune figure, ki prestopajo meje in naseljujejo premična bojišča današnje Evrope ali širšega sveta. Poskušali bomo razumeti dialektiko umetnosti in družbe, znotraj katere fluidni, neobvladljivi subjekti nenehno spreminjajo obrise. Kritiški konsenz o tem, da se sodobna umetnost prvenstveno ukvarja z realnim, bomo postavili pod vprašaj ter poskušali opisati, kako sodobno gledališče in književnost krmarita po kompleksnosti diskurza in družbene resničnosti neoliberalizma v dobi terorizma, pa tudi, kako se umetnost pogaja, kako modulira in sodeluje v diskurzivnem pretoku zgodb, idiomov, polemik, pričevanj in delčkov (dez)informacij pri soočanju z globalnimi negotovostmi.

Literatura

Behrendt, Eva. »Was hat das mit mir zu tun? Arpad Schilling, Oliver Frljić und Andras Dömötör kommentieren in Wien und Berlin Europas Ruck nach rechts«. Theater Heute (2016): 4–9.

Bertin, Raymond. »Maudit soit le traître à sa patrie! : Théâtre extrême«. Jeu. Splet. 23. okt. 2017.

Birringer, Johannes. »Really Actually Windy: On Environments, Technologies, and Dividual Performances«. Theatre Journal 68.4 (2016): 633–647.

Blackler, Deane. Reading W. G. Sebald: Adventure and Disobedience. Rochester: Camden House, 2007.

Bourriaud, Nicolas. »Altermodern«. Altermodern: Tate Triennial. London: Tate Publishing, 2009. 11–23.

– – –. The Radicant. New York: Lucas & Sternberg, 2009.

Elsaesser, Thomas. »Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa: besedilo, podoba in gibanje v Saturnovih prstanih W. G. Sebalda«. Prevedla Ana Beguš. Primerjalna književnost 37.2 (2014): 25–37.

Deleuze, Gilles, in Felix Guattari. Micelij – esej. Prev. Jana Pavlič. Koper: Hyperion, 2000.

Frljić, Oliver, Borut Šeparović in Tomaž Toporišič. »On Theatre Corpses«. Mladinsko Theatre. Splet. 13. okt. 2017.

Garner, Stanton B., Jr. Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994.

Gibbons, Alison. »Altermodernist Fiction«. Routledge Companion to Experimental Literature. Ur. Joe Bray, Alison Gibbons in Brian McHale. London, New York: Routledge, 2012. 238–252.

Jakiša, Miranda. »The Evidence of Srebrenica: Oliver Frljić's Theater Court in Cowardice«. Post-Yugoslav Constellations: Archive, Memory, and Trauma in Contemporary in Bosnian, Croatian, and Serbian Literature and Culture. Ur. Vlad Beronja in Stijn Vervaet. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016. 83–98.

Juvan, Marko. »Svetovni literarni sistem«. Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181–212.

– – –. »Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča«. Slavistična revija 62.4 (2014): 545–558.

Lehmann, Hans-Thies. »Politično v postdramskem«. Prev. Anina Marn. Maska 17.3–4 (2002): 6–9.

McCulloh, Mark Richard. Understanding W. G. Sebald. Columbia: University of South Caroline Press, 2003.

Pezdirc Bartol, Mateja. »Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih smereh 20. stoletja«. Jezik in slovstvo 45.5–6 (2000): 195–206 in 243–252.

Robertson, Roland. »Glocalization: Time – Space and Homogeneity – Heterogeneity«. Global Modernities. Ur. Mike Featherstone, Scott Lash in Roland Robertson. London: Sage Publications, 1995. 25–44.

Sebald, Winfried Georg. Izseljeni. Prev. Štefan Vevar. Študentska založba: Ljubljana, 2001.

– – –. History – Memory – Trauma. Ur. Scott Denham in Mark McCulloh. Berlin: De Gruyter, 2006.

Sontag, Susan. »Žalovanje duha: Sebaldova popotovanja po sledeh preteklosti«. Winfried Georg Sebald. Izseljeni. 237–248.

Toporišič, Tomaž. »Pet vprašanj za Oliverja Frljića = Pet pitanja za Olivera Frljića«. Gledališki list Slovenskega mladinskega gledališča in Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca Reka – sezona 2016/2017 1 (2016): 4–6.

Objavljeno
2019-05-23
Rubrike
Tematski sklop