Remediacija in mediamachia v opisu podob (ekphrasis)

  • Orsolya Milián
Ključne besede: intermedialnost, literatura in likovna umetnost, poezija, opis podob, ekfraza, Williams, William Carlos, Kranz, Gisbert, Bruegel, Pieter st.

Povzetek

Remediacija, kot jo koncipirata Jay David Bolter in Richard Grusin, označuje vrsto medmedijskega razmerja, v katerem lahko različni mediji eden drugega preoblikujejo, se medsebojno prilaščajo, vzajemno sklicujejo ali tekmujejo med seboj. Na primeru literarne forme ekphrasis, razumljene v ožjem smislu kot literarni opis umetniškega likovnega dela, prispevek analizira ekphrasis kot eno izmed tehnik remediacije. Sledeč Bolterjevemu in Grusinovemu razumevanju remediacije in analizi dialektike med besedilom in podobo J. T. Mitchell želim v tem prispevku orisati poteze boja (torej mediamachia) med besedo/besedilom in podobo v pesmih »The Parable of the Blind« Williama Carlosa Williamsa in »Der Blindensturz« Gisberta Kranza. Najprej vzpostavim teoretski okvir, znotraj katerega diferenciacija opisa podobe kot strategija besedne hipermedijskosti sploh postane mogoča. Zatem predstavim primerjalno analizo omenjenih pesmi, ki pokaže, da medtem ko Williamsova pesem izniči vizualno (Brueghelov motiv Slepi vodi slepe oz. Parabola o slepih), katerega poteze ohranja zgolj v verbalnih namigih in na nek način zatre podobo, da bi ustvarila svoj besedni »avtoportret«, Kranzeva pesem mediatizaciji Brueghelove slike skozi verbalni opis doda še eno plast, in sicer tipografsko podobo besedila, ki razkrije »skelet« izvorne likovne kompozicije. Tako je mogoče Kranzevo pesem razumeti kot obliko multiplicirane hipermedialnosti. V nasprotju z Williamsovo bolj konvencionalno ekphrasis Kranz preuredi tradicionalno hierarhijo med besedo in podobo (ki običajno daje prevlado besedi), tako da vnovič vzpostavi enakopravnejše razmerje med verbalnim in vizualnim medijem.

Literatura

Baker, A. D. The Act of Seeing: Poem, Image and the Work of William Carlos Williams. Doctoral Thesis, 1982. Durham University. Durham E-Theses Online (etheses.dur.ac.uk). Web. 24 Oct. 2018.

Bolter, Jay David, and Richard Grusin. Remediation. Understanding New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.

Bolter, Jay. “Transference and Transparency: Digital Technology and the Remediation of Cinema.” Intermédialités 6 (2005): 13−26.

Bruhn, Siglind. Musical Ekphrasis. Composers Responding to Poetry and Painting. Hillsdale, New York: Pendragon Press, 2000.

Elsner, Jaś. “Seeing and Saying: A Psychoanalytic Account of Ekphrasis.” Helios 31.1–2 (2004): 157−186.

Hagen, Rose-Marie, and Rainer Hagen. What Great Paintings Say. Vol. 2. Köln: Taschen, 2003.

Heffernan, James A. W. Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993.

Imdahl, Max. Giotto. Arénafreskók. Transl. Kerekes Amália. Budapest: Kijárat Kiadó, 2003.

Kibédi Varga, Áron. “Critera for Describing Word-and-Image Relations.” Poetics Today 10 (1989): 31−53.

Kranz, Gisbert, ed. Das Bildgedicht. Theorie, Lexikon, Bibliographie. Vol. I. Köln and Wien: Böhlau Verlag, 1981.

Kranz, Gisbert. Niederwald und andere Gedichte. Lüdenscheid: Verlag Michael Claren, 1984.

Krieger, Murray. Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992.

Kukla Krisztián: “Okuláris okulás. (Id. Pieter Bruegel Vakok című festményének interpretációi).” Web. 27 Oct. 2018. <http://www.c3.hu/~gond/tartalom/18-19/frakukla.html>.

McLuhan, Marshall. Understanding Media. The New Extensions of Man. London and New York: Routledge, 2001.

Milián Orsolya. Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban. Doctoral Thesis, 2010. University of Szeged, Repository of Dissertations (doktori.bibl.u-szeged.hu). Web. 22 Oct. 2018.

Mitchell, W. J. T. Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994.

Stewart, Garrett. “Bookwork as Demediation.” Critical Inquiry 36.2 (2010): 410−457.

Sullivan, Margaret A. “Peasant and Nestrobber: Bruegel as Witness of His Times.” Journal of Historians of Netherlandish Art 7.2 (2015). Web. 28 Oct. 2018.

Williams, William Carlos. Pictures from Brueghel and Other Poems. New York: New Directions, 1962.

– – –. “The Parable of the Blind.” Web. 20 Oct. 2018. <http://english.emory.edu/classes/paintings&poems/blind.html>.

Rubrike
Tematski sklop