Opisi ritualov

  • Péter Hajdu
Ključne besede: literatura in etnografija, naratologija, obredi, običaji, opis, Malinowski, Bronisław, Pratchett, Terry, Le Guin, Ursula, Adiga, Aravind

Povzetek

Čeprav lahko predstavljanje običajev in ritualov zajema različna dejanja, je razlog, da gre za opise in ne za pripovedi, v splošnem pristopu, ki upošteva tudi alternativne možnosti. Če je niz potencialnih dogodkov odvisen od mnogih dejavnikov in besedilo poleg vseh teh dejavnikov predstavi tudi alternativne možnosti, je končni rezultat namreč opis. To je najočitneje pri preprostih besedilih (kot pokažemo na primeru reklamnega letaka za izdelek), medtem ko so v kompleksnejših vrstah pripovedi, kot je denimo roman, opisi ritualov običajno podani z gledišča likov, ne neposredno z gledišča pripovedovalca. Primere za analizo smo vzeli z zdravstvenega letaka za informiranje bolnikov, iz etnografskega besedila Bronisława Malinowskega, dveh popularnih romanov 20. stoletja, The Dispossessed Ursule K. Le Guin in Eric Terryja Pratchetta (prvi je znanstvenofantastični, drugi pa fantazijski roman), ter postkolonialnega romana Aravinda Adige The White Tiger.

Literatura

Adiga, Aravind. The White Tiger. E-book. Free Press, 2008.

Bal, Mieke. “Description as Narration.” On Story-Telling. Essays in Narratology. Sonoma: Polebridge, 1991. 109–146.

Chatman, Seymour. Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

Hühn, Peter. “Event and Eventfulness.” Handbook of Narratology. Eds. Peter Hühn, John Pier, Wolf Schmid and Jörg Schönert. Berlin: De Gruyter, 2009. 80–97.

Le Guin, Ursula K. The Dispossessed. The Anarchist Library. Web. 12 May 2019. .

Malinowski, Bronislaw. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. New York: Eugenics, 1929.

Nesselrath, Heinz-Günther. Ungeschehenes Geschehen. Beinahe-Episoden im griechischen und römischen Epos von Homer bis zur Spätantike. Berlin: De Gruyter, 1992.

Pratchett, Terry. Eric. New York: ROC, 1995.

Schmid, Wolf. “Eventfulness and Repetitiveness: Two Concepts of Storytelling.” Emerging Vectors in Narratology. Eds. Per Krogh Hansen, John Pier, Philippe Roussin and Wolf Schmid. Berlin: De Gruyter, 2017. 229–246.

– – –. Narratology. An Introduction. Tran. Alexander Starritt. Berlin: De Gruyter, 2010.

Rubrike
Tematski sklop