Flaubertovi opisi v Madame Bovary

  • György C. Kálmán
Ključne besede: naratologija, francoska književnost, Flaubert, Gustave, Gospa Bovary, pripovedna tehnika, opis, realizem, parodija

Povzetek

Na splošno se zdi, da Flaubert v romanu Madame Bovary uporablja konvencionalen nabor postopkov, da bi uravnotežil pripovedovanje in opisovanje, vendar so opisi v tem literarnem delu presenetljivo redki pa tudi dokaj nenavadni in imajo prav posebno funkcijo. Pričujoči prispevek se osredotoča na Flaubertove opise čepice mladega Bovaryja, na Emmino in Bovaryjevo poročno torto ter na yonvillsko mestno hišo; vse to so emblemi neokusnosti, filistrskega ideala sreče in zlagane sublimnosti javnega prostora. Ob navedenih opisih se porajajo nadaljnja vprašanja v povezavi s posebno pripovedovalčevo optiko, cilji in umeščanjem teh opisov kot tudi njihovo funkcijo. Z besedilnega vidika kažejo ti elementi podobnosti s katalogiziranjem oziroma se delno prepletajo s tipom besedilotvornega postopka, značilnega za naštevanje. Zastopam stališče, da so v resnici parodični, saj je njihov končni učinek norčevanje iz pripovednih konvencij, ki so se v tistem času ravno uveljavljale: namesto da bi bili konvencionalni, so opisi v Madame Bovary ironično antikonvencionalni.

Literatura

Amann, Elizabeth. Importing Madame Bovary. The Politics of Adultery. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Bernard, Claudie. “Monsieur Bovary.” French Forum 10.3 (1985): 3.307–324.

Begam, Richard and Soderholm, James. “Flaubert’s hat trick, or The pleasures of banality.” Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture. Eds. Richard Begam and James Soderholm. Stockholm: Stockholm University Press, 2015. 3–17.

Collas, Ion K. Madame Bovary. A Psychoanalytical Reading. Geneva: Librairie Droz, 1985.

Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Moeurs de province. Roman. La Bibliothèque électronique du Québec, Collection À tous les vents, Volume 715, version 2.01. https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Flaubert-Bovary.pdf.

– – –. Madame Bovary. Tran. Eleanor Marx-Aveling. http://www.gutenberg.org/files/2413/2413-h/2413-h.htm#link2HCH0001.

Genette, Gérard. Narrative Discourse. An Essay in Method. Tran. Jane E. Lewin. Ithaca: Cornell University Press, 1980.

Horatius. Opera. Ed. Stephanus Borzsák. Leipzig: Teubner, 1984.

Hajdu, Péter. “The Collective in the Hungarian Narrative Tradition and Narrative Studies.” Neohelicon 45.2 (2019): 431–443.

Kalka, Joachim. Gaslights. Lantern Slides from the Nineteenth Century. New York: New York Review Books, 2017.

Lőrinszky, Ildikó, and Péter Ádám. “Le chapeau escamoté.” Cahiers d’Études Hongroises 11 (2003): 177–181.

Nabokov, Vladimir. Lectures on Literature. Vol. 1. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.

Porter, Laurence M., and Eugene F. Gray. Gustave Flaubert’s Madame Bovary. A Reference Guide. Westport: Greenwood Publishing Group, 2002.

Privat, Jean-Marie. “Ethnocritique d’une fameuse casquette.” Litterature et anthropologie 82 (2013): 91–102.

Rőhrig, Eszter. Emma Bovary, “másik világa”-nak elbeszélői értékelései Flaubert Bovaryné című regényében. PhD Thesis, Debrecen University, 2010. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/99771/01_doktori_t.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Sartre, Jean-Paul. L’Idiot de la famille. Paris: Gallimard, 1983.

Rubrike
Tematski sklop