Opisi, zgodovinske reference in alegorije Amerike v romanu Inherent Vice Thomasa Pynchona

  • László Sári B.
Ključne besede: naratologija, ameriška književnost, postmodernizem, postpostmodernizem, Pynchon, Thomas, Inherent Vice, pripovedna tehnika, opis, alegorija, noir

Povzetek

Inherent Vice, sklepni roman kalifornijske trilogije Thomasa Pynchona, izkazuje nenavadno alegorično strukturiranje Kalifornije in Amerike nasploh skozi opise z zgodovinskimi referencami. Članek dokazuje, da ti opisi tvorijo sistem, ki odraža sodobne moralne in politične skrbi postpostmodernega romanopisja v neposrednem kontekstu izdaje romana. Poleg tega roman vključuje Pynchonov »stilistični, zastareli postmodernizem«, da bi načel močno svarilno zgodbo, pri čemer se hkrati opira na genetične kode žanra noir in jih obenem rekonfigurira.

Literatura

Anderson, Paul Thomas, dir. Inherent Vice. Warner Bros., 2014.

Benea, Diana. “Post-Postmodernist Sensibility in Thomas Pynchon’s Bleeding Edge.” B.A.S. 21 (2015): 143–151.

Bersani, Leo. “Pynchon, Paranoia, and Literature.” Representations 25 (1989): 99–118.

Cook, Simon. “Manson chicks and microskirtied cuties: pornification in Thomas Pynchon’s Inherent Vice.” Textual Practice 29.6 (2015): 1143–1146.

Kakutani, Michiko. “Another Doorway to the Paranoid Pynchon Dimension.” The New York Times August 3, 2009.

Niskanen, William A. Reaganomics. An Insider’s Account of the Policies and the People. Oxford: Oxford UP, 1988.

McLaughlin, Robert L. “Post-Postmodern Discontent: Contemporary Fiction and the Social World.” Fiction’s Present: Situating Narrative Innovation. Eds. R. M. Berry and Jeffrey Di Leo. Albany: State University of New York Press, 2008. 101–117.

Pynchon, Thomas. The Crying of the Lot 49. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co, 1966.

– – –. “A Journey into the Mind of Watts.” The New York Times June 12, 1966.

– – –. Vineland. New York: Little Brown, 1990.

– – –. Mason & Dixon. New York: Henry Holt & Co., 1997.

– – –. Inherent Vice. New York & London: Penguin, 2009.

– – –. Bleeding Edge. New York & London: Penguin, 2013.

Rogin, Michael. Ronald Reagan, The Movie: And Other Episodes of Political Demonology. Berkeley: University of California Press, 1987.

Shoop, Casey. “Corpse and Accomplice: Fredric Jameson, Raymond Chandler, and the Representation of History in California.” Cultural Critique 77.4 (2011): 205–238.

Shoop, Casey. “Thomas Pynchon, Postmodernism, and the Rise of the New Right in California.” Contemporary Literature 53.1 (2012): 51–86.

Wilson, Rob. “On the Pacific Edge of Catastrophe, or Redemption: California Dreaming in Thomas Pynchon’s Inherent Vice.” Boundary 2 37.2 (2010): 217–225.

Rubrike
Tematski sklop