Stopnja ničte pisave in učinek nerealnosti: Roland Barthes o opisu

Avtorji

  • Zoltán Z. Varga

Ključne besede:

naratologija, pripovedna struktura, opis, nepomembne podrobnosti, ideološka kritika, učinek realnosti, kulturna semiotika, Barthes, Roland

Povzetek

Roland Barthes v svojem delu večkrat spregovori o opisu v kontekstu, za katerega se zdi, da je povezan z enako pogosto tematiko, namreč z upiranjem pomenu. Barthes je raziskoval funkcijo opisa v sklopu dveh večjih raziskovalnih področij: fikcijske pripovedi in vizualnih znakov. Da bi izsledil Barthesove teoretsko različne razlage, ki zadevajo funkcijo opisa in prisotnost nepomembnih detajlov v pripovednem besedilu, se v svojem besedilu osredotočam na prvo področje. Najprej analiziram, kako je Barthes v kritičnih razpravah, ki so se v 50. letih 20. stoletja odvijale v zvezi s francoskim nouveau romanom, opisu in odvečnim podrobnostim pripisoval ideološko-kritično funkcijo. Zatem se posvetim novi poziciji, ki jo je zavzel opis v Barthesovi strukturalni teoriji naracije. V zadnjem delu prispevka proučujem pojem učinka realnosti, natančneje način, na katerega Barthes preobrazi in redefinira funkcijo navidezno nepomembnih pripovednih detajlov kot sredstva za doseganje avtonomnosti besedilnih označevalcev.

Literatura

Barthes, Roland. Writing Degree Zero. Tran. Anette Lavers & Colin Smith. Boston: Beacon Press, 1970.

– – –. “Literal Literature.” Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press, 1972. 51–58.

– – –. “Objective Literature.” Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press, 1972. 13–24.

– – –. “An Introduction to the Structural Analysis of Narrative.” Tran. Lionel Duisit. New Literary History 6.2 (1975): 237–272.

– – –. “The Photographic Message.” Image, Music, Text. Ed. and tran. Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977. 15–31.

– – –. “The Rhetoric of the Image.” Image, Music, Text. Ed. and tran. Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977. 32–51.

– – –. Camera Lucida. Reflections on Photography. Tran. Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1981.

– – –. “The Reality Effect.” French Literary Theory Today. A Reader. Ed. Tzvetan Todorov, tran. R. Carter. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 11–17.

Rancière, Jacques. Le fil perdu. Essais sur la fiction moderne. Paris: La Fabrique Éditions, 2014.

Robbe-Grillet, Alain. “Nature, Humanism, Tragedy.” For a New Novel. Essays on Fiction. Tran. Richard Howard. New York: Grove Press, 1965. 49–76.

Številka

Rubrike

Tematski sklop