Dve ženski podobi A. Tennysona: biblijski ključi in vidiki interpretacije (predrafaeliti, K. Balmont, I. Bunin)

  • Galina Zavgorodnyaya
  • Aleksei Zavgorodnii
Ključne besede: literatura in likovna umetnost, angleška poezija, Tennyson, Alfred, ženski liki, Gospa z gradu Shalott, Godiva, ikonografija, biblijske aluzije, predrafaeliti, prevodi v ruščino, Balmont, Konstantin, Bunin, Ivan Aleksejevič

Povzetek

Prispevek preučuje dve ženski podobi A. Tennysona, in sicer Lady Shalott in Godivo iz istoimenskih pesmi, skozi prizmo biblijskih in ikonografskih aluzij. Prva (Shalott) aludira na zgodbo in ikonografijo Marijinega oznanjenja, druga (Godiva) pa na motive iz Stare zaveze in Razodetja. Slikovita dela predrafaelitov, med katerimi se mnoga sklicujejo na Tennysonove motive, dodatno potrjujejo pomen biblijskih zgodb in ikonografskih kanonov v omenjenih Tennysonovih delih. Trpljenje, fatalizem, čutnost, antinomija, slikovitost – zaradi vseh teh lastnosti so bile Tennysonove podobe žensk, ki so zelo privlačile ruske modernistične pisce, v harmoniji z duhom časa na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje. K. Balmont in I. Bunin sta v svojih prevodih Tennysonovih pesmi po svoje interpretirala podobe Lady Shalott in Godive, tako da sta poudarjala (celo dodajala) podrobnosti in pomenske odtenke, pomembne za simbolistično estetiko.

Literatura

American Standard Version. BibleGateway.com, https://www.biblegateway.com/versions/American-Standard-Version-ASV-Bible/#booklist.

Balmont, Konstantin D. Iz mirovoj pojezii. Berlin: Slovo, 1921.

Bunin, Ivan A. Polnoe sobranie sochinenij, vol. 3. Petrograd: A.F. Marks, 1915.

Donoghue, Daniel. Lady Godiva. A Literary History of the Legend. Malden, Oxford, Victoria, and Berlin: Blackwell Publishing, 2003.

Potwin, L.S. “The Source of Tennyson’s The Lady of Shalott.” Modern Language Notes 17.8 (1902): 237–239.

Shakespeare, William. The Plays, vol. 9. London: William Pickering, 1825.

Tennyson, Alfred Lord. Poems, vol. 1. London: E. Moxon, 1842.

– – –. Poems, vol. 2. London: E. Moxon, 1842.

– – –. Poems. London: E. Moxon, 1833.

The Raccolta. Or, Collection of Indulgenced Prayers. Tran. Ambrose St. John. London: Burns and Lambert, 1857.

Rubrike
Razprave