Metapoetika v romanu Die kommenden Jahre Norberta Gstreina

  • Jelena Knežević
Ključne besede: avstrijska književnost, Gstrein, Norbert, Die kommenden Jahre, pripovedna struktura, metapoetika

Povzetek

Razprava poskuša prek komentiranja metapoetične dinamike pripovedi v romanu sodobnega avstrijskega pisatelja Norberta Gstreina Die kommenden Jahre (2018) poglobiti razumevanje Gstreinove poetike. Na začetku poskusi opredeliti izraz »metapoetika« s pomočjo sicer dokaj skromnega nabora znanstvenih obravnav te teme, pri tem pa se nasloni predvsem na definicijo Matthiasa Freiseja. Temu sledi pregled dela Norberta Gstreina s posebnim poudarkom na vprašanjih njegove poetike, ki so se v preteklosti porajala tako v njegovih romanih kot esejih. Osrednji del prispevka, posvečen interpretaciji romana, analizira najbolj izstopajoče primere metapoetike v romanu: začetni moto, simbolizem ledenikov, odnos med ironijo in patetiko, primeren za razkrivanje resnice, osrednji lik avtorice, njen literarni večer, vključitev dveh različic 13. poglavja in drugih knjig, ki so omenjene v romanu. V zaključnem delu povzemamo možne odgovore, ki jih podaja roman na vprašanja o poetiki, implicitno zastavljenih skozi pripoved, in pokažemo, kako metapoetična raven besedilnih vplivov soustvarja pomen besedila.

Literatura

Bartsch, Kurt, and Gerhard Fuchs, eds. Norbert Gstrein. Graz: Literaturverlag Droschl, 2011.

Car, Milka: “Dokumentarische Methode bei Danilo Kiš und Norbert Gstrein.” Zagreber Germanistische Beiträge 20 (2011): 73–87.

Freise, Matthias. “Metapoetik in Michail Lermontovs Gedicht Est’ reci.” M. Ju. Lermontov. Interpretationen. Beiträge des Göttinger Lermontov-Symposiums vom 15. März 2005 zu Ehren von Reinhard Lauer. Eds. Matthias Freise and Walter Kroll. Wiesbaden: Opera Slavica, 2009. 1–16.

Gstrein, Norbert. Die kommenden Jahre. Munich: Hanser, 2018.

– – –. “Die aggressiv auftretende Moral liebt die ganze Menschheit. Das ist das unmoralische an ihr.” Neue Züricher Zeitung. Web. 22 March 2018.

– – –. “Die kommenden Jahre von Norbert Gstrein.” Interview by Kristina Pfoser. Ö1 (oe1.orf.at). 12 April 2018.

– – –. Wem gehört eine Geschichte? Fakten, Fiktionen und ein Beweismittel gegen alle Wahrscheinlichkeit des wirklichen Lebens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.

– – –. Das Register. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.

Gstrein, Norbert, and Jose Semprun. Was war und was ist. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. The Science of Logic. Ed. and tran. George di Giovanni. New York: Cambridge University Press, 2010.

Jakobson, Roman. “Linguistics and Poetics.” Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge: M.I.T. Press, 1960. 350–377.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Tran. Bojana Stojanović Pantović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

Kertész, Imre. “Wem gehört Auschwitz?” Die Zeit 48. Web. 2 December 2018.

Knežević, Jelena. “O stvarnosti, fikciji i književnosti u pripovednoj prozi Norberta Geštrajna.” Polja. Časopis za književnost i teoriju 511 (2018): 176–182.

– – –. “Knjiga o Jakobu.” Nobert Geštrajn. Neko. Cetinje: OKF, 2017. 7–18.

Kuhn, Heribert. “Wer das sagen hat. Norbert Gstreins Anverwandlung des Anti-Heimatromans in sprachkritischer Absicht.” Norbert Gstrein. Einer. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005. 111–143.

Lachmann, Renate. “Dvojništvo.” Umjetnost riječi 31.3 (1987): 261–272.

Melzer, Gerhard. “Die versäumte Sekude.” Norbert Gstrein. Eds. Kurt Bartsch and Gerhard Fuchs. Graz: Literaturverlag Droschl, 2011. 158–160.

Müller-Zettelmann, Eva. Lyrik und Metalyrik. Heidelberg: Winter Verlag, 2000.

Neubert, Sabine. “Chronik fortwährenden Mordens. Norbert Gstrein schrieb einen Roman vor dem Hintergrund der Balkankriege.” Neues Deutschland 12 (2003). Web. 8 December 2018.

Pott, Sandra. Poetiken. Poetologische Lyrik, Poetik und Ästhetik von Novalis bis Rilke. Berlin: Walter de Gruyter, 2004.

Radonjić, Goran. Fikcija, metafikcija, nefikcija. Modeli pripovijedanja u srpskom i američkom romanu šezdesetih i sedamdesetih godina XX vijeka. Beograd: Službeni glasnik, 2016.

Schlegel, Friedrich. Athenäums-Fragmente und andere Schriften. Berliner Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Ed. Michael Holzinger. Berlin: Holzinger, 2016.

Steiner, Peter. Russian Formalism. A Metapoetics. New York: Ithaca, 1984.

Waugh, Patricia. Metafiction – The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London, New York: Routledge, 1984.

Weinzierl, Ulrich. “Mutmaßung über Jakob.” Norbert Gstrein. Eds. Kurt Bartsch and Gerhard Fuchs. Graz: Literaturverlag Droschl, 2011. 157.

Weiss, Christina. “Verstummten vor der fremden Sprachen.” Norbert Gstrein. Eds. Kurt Bartsch and Gerhard Fuchs. Graz: Literaturverlag Droschl, 2011. 155–156.

Rubrike
Razprave