Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo

  • Zarja Vršič
Ključne besede: literatura in likovna umetnost, francoska poezija, Dupin, Jacques, kiparstvo, Giacometti, Alberto, likovna kritika

Povzetek

Članek se ukvarja s povezavo med pesnikom in likovnim kritikom Jacquesom Dupinom ter kiparjem in slikarjem Albertom Giacomettijem. Njegov cilj je razlaga nekaterih podobnosti v opusih obeh umetnikov, ki pa presegajo zgolj motivno-tematske vzporednice. Predvsem gre za podobno razumevanje narave umetniškega dela in razmišljanje o umetniškem mediju pri Dupinu, ki je nekakšen hermenevtični preplet refleksije o Giacomettiju in Dupinovega lastnega pesniškega ustvarjanja. Dela, na katera se članek opira, so predvsem Dupinova monografija Giacometti in pesniški zbirki Odprtina (L’embrasure) in Vzpenjanje (Gravir) ter Giacomettijev kiparski opus in njegovi dnevniki.

Literatura

Balzac, Honoré de. Neznana mojstrovina: dve povesti (prev. Ivan Skušek in B. S.). Ljubljana: Slovenski knjižni zavod v Ljubljani, 1952. (Mala knjižica 53).

Belting, Hans. The Invisible Masterpiece. London: Reaktion Books Ltd, 2001.

Bishop, Michael. »Jacques Dupin: Art and Poetry«. Contemporary Literature 21.4 (1980): 611–631.

Brophy, Michael in Dupin, Jacques. »Entretien avec Jacques Dupin«. The French Review 84.5 (2011): 1006–1015.

Dupin, Jacques. Alberto Giacometti. Pariz: Maeght Editeur, 1962.

– – –. »Devant Tàpies«. Poètes d’aujourd’hui: Jacques Dupin. Ur. Georges Raillard. Pariz: Seghers, 1974. 122–126.

– – –. L’embrasure; précedé de Gravir; et suivi de La ligne de rupture et de L’onglée. Pariz: Gallimard, 1971.

– – –. »L’impromptu, l’intempestif: sur Joan Miró«. Poètes d’aujourd’hui: Jacques Dupin. 140–144.

Giacometti, Alberto. Écrits (spremni študiji Michel Leiris in Jacques Dupin). Ur. Mary Lisa Palmer in François Chassende. Pariz: Hermann, 1992.

Greene, Robert W. »André du Bouchet and Jacques Dupin, poets of L’Éphemère«. French Forum 1.1 (1976): 49–67.

Grilc, Uroš. »O filozofiji pisave: na poti k Derridaju«. Jacques Derrida: Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1994.

Molinari, Danielle. »La référence au graphisme dans l’oeuvre d’Alberto Giacometti«. Alberto Giacometti: sculptures, peintures, dessins. Ur. Suzanne Pagé. Pariz: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1991. 55–58.

Pagé, Suzanne in Giacometti, Alberto. Alberto Giacometti: sculptures, peintures, dessins. Ur. Suzanne Pagé. Pariz: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1991.

Raillard, Georges in Dupin, Jacques. Poètes d’aujourd’hui: Jacques Dupin. Pariz: Seghers, 1974.

Richard, Jean-Pierre. Onze études sur la poésie moderne. Pariz: Seuil, 1964.

Sartre, Jean-Paul. »Les peintures de Giacometti«. Alberto Giacometti: sculptures, peintures, dessins. 424–425.

Viart, Dominique. L’Écriture seconde: La pratique poétique de Jacques Dupin. Pariz: Éditions Galilée, 1982.

Rubrike
Razprave