Poezija v prostem verzu: tradicija Walta Whitmana v sodobni ameriški in slovenski poeziji

  • Igor Divjak
Ključne besede: sodobna slovenska poezija, ameriška poezija, literarni vplivi, prosti verz, poezija v prozi, Whitman, Walt, Brvar, Andrej, Babačić, Esad, Zupan, Uroš

Povzetek

Razvoj slovenske poezije po letu 1950 se da razumeti kot prozaizacijo in estetsko inverzijo, pisanje poezije v prostem verzu pa kot poezijo v prozi. Ker mnogi literarni zgodovinarji izum prostega verza pripisujejo ameriškemu pesniku Waltu Whitmanu, razprava uvodoma pojasni, na podlagi kakšnih ustvarjalnih načel je ta zasnoval svojo zbirko Travne bilke. Številni sodobni ameriški pesniki se imajo za Whitmanove naslednike, podrobneje pa je predstavljeno, kako to razume bitnik Lawrence Ferlinghetti. Walt Whitman je v prvi polovici 20. stoletja vplival na Otona Župančiča in Antona Podbevška, v drugi polovici in do danes pa neposredno prek prevodov njegove poezije v slovenščino in posredno prek bitniških pesnikov na mnoge slovenske ustvarjalce. Zato lahko v določeni meri in ob upoštevanju drugih vplivov tudi na razvoj prostega verza pri nas gledamo kot na nadaljevanje Whitmanove tradicije. Razprava prikaže, kakšne ustvarjalne rešitve so v prostem verzu našli Andrej Brvar, Esad Babačić in Uroš Zupan.

Literatura

Brvar, Andrej, ur. Brez verzov, brez rim: antologija slovenske pesmi v prozi. Ljubljana: Beletrina, 2011.

Divjak, Igor. »Walt Whitman: bard novega sveta«. Vrabec Anarhist. Portal za književnost in mišljenje. Splet. 19. september 2019.

– – –. »Whitmanovi divji otroci«. Vrabec Anarhist. Portal za književnost in mišljenje. Splet. 18. september 2019.

– – –. »Zasledovanje resničnosti skozi slike«. Andrej Brvar. Transverzala: od slikanice do materiala. Ljubljana: Beletrina, 2017. 891–920.

– – –. »Zupanova odprta, afirmativna pesniška forma«. Literatura 26.281 (2014). 169–174.

Ferlinghetti, Lawrence. Prvo in zadnje vsega. Prevedel Miha Avanzo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Haviland Miller, Edwin, ur. The Collected Writings of Walt Whitman: The Correspondence, Volume IV: 1886–1889. New York: New York University Press, 1969.

Mozetič, Uroš. »Walt Whitman: enfant terrible in prerok nove Amerike.« Walt Whitman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989.

Novak, Boris A. Salto immortale: študije o prevajanju poezije. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011.

Novak Popov, Irena. Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.

Poniž, Denis, ur. Lirika slovenske moderne. Ljubljana: DZS, 1994.

Traubel, Horace, ur. An American Primer by Walt Whitman. Boston: Small, Maynard & Company, 1904.

Zupan, Uroš. Počasna plovba: nove, izbrane in popravljene pesmi. LUD Literatura: Ljubljana, 2014.

Rubrike
Tematski sklop