Vodenjaki med nami: poezija, neobvladljivost in možnosti demokratične politike

  • Seth Michelson
Ključne besede: slovenska poezija, Taufer, Veno, hibridnost, imanenca, fenomenologija

Povzetek

Ko slovenski pesnik Veno Taufer v svoji ekfrastični pesniški zbirki Vodenjaki (1986; Waterlings, 2000) raziskuje dela neolitskih kiparjev v Lepenskem Viru ob reki Donavi, za svoje bralstvo izkoplje in animira ključno figuro Vodenjaka. Ti umetniško izklesani kipi, ki jih je Taufer poimenoval »Vodenjaki«, predstavljajo hibridne humanoidne figure. Hibridnost je za kipe bistvena, saj jih prežame z estetsko vitalnostjo. To pomeni, da afektivna energija kipov kot ustvarjenih materialnih predmetov izhaja iz napetosti med različnimi figurativnimi oblikami, ki sestavljajo vsak kip. Še več, skrbno izdelana hibridnost prav tako nakazuje ustvarjalčevo razumevanje pomena umetnosti za um. Te fizične upodobitve hibridnosti navdihujejo metafizično razmišljanje o njej. Občinstvo prisilijo, naj razmisli o mejah oblik(e) in moči umetnosti, saj vsak kip spodbudi svojo gledalko, naj premisli, kako je tudi ona hibridno bitje v hibridnem svetu. Z drugimi besedami, Vodenjak postane metonimija za fenomenologijo, ki jo raziskuje ta članek.

Literatura

Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987.

Brooks, Gwendolyn. Blacks. Chicago: David, 1987.

Dayan, Peter. “The Time for Poetry.” Oxford Literary Review 31.1 (2009). 1–14.

Deleuze, Gilles. Pure Immanence: Essays on a Life. New York: Zone Books, 2002.

Emerson, Ralph Waldo. Nature and Selected Essays. New York: Penguin, 2003.

Homer. The Iliad. Trans. Richard Lattimore. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Rankine, Claudia. Citizen: An American Lyric. Minneapolis: Graywolf, 2014.

Taufer, Veno. Waterlings. Trans. Milne Holton. Evanston: Northwestern University Press, 2000.

Whitman, Walt. Leaves of Grass. Philadelphia: Rees Welsh & Co., 1882.

Yeats, William Butler. The Collected Poems of W. B. Yeats. Ed. Richard J. Finneran. New York: Scribner, 1996.

Rubrike
Tematski sklop