Zgodnja poezija Tomaža Šalamuna in ameriška eksperimentalna poezija

  • Dubravka Đurić
Ključne besede: slovenska poezija, Šalamun, Tomaž, ameriška eksperimentalna poezija, literarni vplivi, reizem, hladna vojna

Povzetek

Razpravljam o zgodnji poeziji Tomaža Šalamuna s poudarkom na knjigi Poker (1966) kot izdelku hladne vojne, ki je nastal v geopolitičnem in geokulturnem kontekstu socialistične Jugoslavije. Študija prikazuje, kako nadnacionalni tokovi oblikujejo delo tega pomembnega slovenskega pesnika posebej pod hegemonsko vplivnim pesniškim poljem ameriške poezije in njenimi kontrapoetičnimi tokovi, ki so dobro znani po zdaj že ikoničnem naslovu antologije Donalda Allena Nova ameriška poezija (1960). Na začetku tega prispevka predstavim različne kontekste, v katerih sta napisani Šalamunova in ameriška eksperimentalna poezija, pri čemer primerjam socialistično in kapitalistično pesniško kulturo iz obdobja hladne vojne. V tem obdobju sta polji umetnosti in poezije doživeli dramatične spremembe, ki so vključevale prevpraševanje tradicionalnega pristopa k umetnosti in poeziji. Razložim pomen T. S. Eliota za tedanjo pesniško produkcijo. Potem se osredotočim na Šalamunovo zgodnjo poezijo iz Pokra (1966). Primerjam reizem v slovenski poeziji in objektivistični impulz v ameriški poeziji. Nato primerjam Šalamunove pesniške postopke s postopki, ki so jih uporabljali beatniki in newyorška šola, pa tudi zgodnja language poetry.

Literatura

Allen, Donald M. The New American Poetry. New York: Grove Press, 1960.

Bandelj, David. “Angažirana interkulturalnost Šalamunove poezije.” Obzorja jezika / Obneblja jezika: poezija Tomaža Šalamuna. Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj, eds. Zagreb: FF Press, 2014. 225–236.

Belgrad, Daniel. “The Transnational Counterculture: Beat-Mexican Intersection.” Reconstructing the Beats. Jennie Skerl, ed. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 27–40.

Brejc, Tomaž. “Tomaž Šalamun i Julian Schnabel.” Tomaž Šalamun. Poker. Trans. Josip Osti. Sarajevo: Lica, 1988. 20–24.

Connell, R. W. Masculinities. Los Angeles: University of California Press, 2005.

Cooper, Henry R., ed. An Anthology of Slovene Literature. Bloomington (Indiana): Slavica, 2003.

Davidson, Michael. Guys Like Us: Citing Masculinity in Cold War Poetics. Chicago: The University of Chicago Press, 2004.

Dolgan, Marjan. “Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst.” Primerjalna književnost 27.1 (2004). 25–60.

Duda, Igor. U potrazi za blagostanjem. Zagreb: Srednja Europa, 2005.

Đurić, Dubravka. Globalizacijske izvedbe: književnost, mediji, teatar. Beograd: OrionArt, 2016.

– – –. Jezik, poezija, postmodernizam: jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije. Beograd: Oktorih, 2002.

– – –. Poezija, teorija, rod: moderne i postmoderne američke pesnikinje. Beograd: OrionArt, 2009.

Djurić, Dubravka, and Miško Šuvaković. Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918–1991. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2003.

Eliot, T. S. “Hamlet and His Problem.” Web. 11 March 2019.

Grace, M. Nancy, and Jennie Skerl. “Introduction to Transnational Beat: Global Perspective in a Postmodern World.” The Transnational Beat Generation. Nancy M. Grace and Jennie Skerl, eds. New York: Palgrave MacMillan, 2012. 1–11.

Holton, Robert. “‘The Sordid Hipsters of America’: Beat Culture and the Folds of Heterogeneity.” Reconstructing the Beats. Jennie Skerl, ed. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 11–26.

Hribar, Tine. Sodobna slovenska poezija. Maribor: Založba Obzorja, 1984.

Juvan, Marko. “Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij.” Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Darko Dolinar and Marko Juvan, eds. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57–91.

Kermauner, Taras. “Predgovor.” Slovenačka mlada lirika. Trans. Petar Vujičić and Dejan Poznanović. Beograd: Prosveta, 1975.

Novak Popov, Irena. Sprehodi po slovenski poeziji. Maribor: Študentska založba Litera, 2003.

Pavlič, Darja. “Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija.” Primerjalna književnost 37.1 (2014). 185–200.

Perloff, Marjorie. The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Princeton: Northwestern University Press, 1981.

Poniž, Denis. Slovenska lirika 1950–2000. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

– – –. “Šalamunova zgodnja poezija in pesem ‘Zakaj sam fašista’.” Obzorja jezika / Obneblja jezika: poezija Tomaža Šalamuna. Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak and Barbara Pregelj, eds. Zagreb: FF Press, 2014. 79–90.

Ramazani, Jahan. A Transnational Poetics. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

Rasula, Jed. The American Poetry Wax Museum: Reality Effects 1940–1990. Urbana: NCTE, 1996.

Silverberg, Mark. The New York School Poets and the Neo-Avant-Garde: Between Radical Art and Radical Chic. Farnham: Ashgate, 2010.

Slamnig, Ivan, and Antun Šolja, eds. Američka lirika. Zagreb: Državno izdavačko preduzeće Hrvatske, 1952.

Starr, Clinton R. “‘I Want to Be with My Own Kind’: Individual Resistance and Collective Action in the Beat Counterculture.” Reconstructing the Beats. Jennie Skerl, ed. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 41–54.

Stein, Kevin. Poetry’s Afterlife: Verse in the Digital Age. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010.

Šalamun, Tomaž. Poker. Trans. Josip Osti. Sarajevo: Lica, 1988.

Španić, Damir. Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima. Doctoral dissertation on Osijek’s Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera. Osijek: Filozofski fakultet, 2016.

Šuvaković, Miško. Skrite zgodovine skupine OHO. Ljubljana: Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2009.

Vučetić, Radina. Koka-kola socijalizam. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Rubrike
Tematski sklop