Molièrova Celimena ali neodvisna ženska

  • Diana Koloini
Ključne besede: francoska dramatika, Molière, Ljudomrznik, dramski liki, ženske, Celimena, Alcest, feministična literarna veda

Povzetek

Celimena v Molièrovi komediji Ljudomrznik je izjemen lik ženske, ki v klasični literaturi predstavlja pravi novum. Konverzacijsko briljantna, duhovita in očarljiva salonska gospa se udejstvuje v družabnem življenju mondene družbe, kjer priteguje številne občudovalce. To svobodo ji omogoča vdovski stan, ki jo je osvobodil patriarhalnega gospodarja, vzbuja pa tudi pomisleke. Še posebej pri protagonistu igre, Alcestu, ki nad uprizorjenim dominira s kritičnim odnosom do sveta. Navkljub ljubezni je kritičen tudi do Celimene, ki domnevno uteleša napake mondene družbe. Njegovi sodbi o Celimenini prilagojenosti, h kateri sodita tudi nezanesljivost in zlaganost, sledi večina tradicionalnih komentarjev, ki jo opredeljujejo kot obrekljivo koketo, s tem pa relativno banalno, nepomembno figuro. V nasprotju s tovrstnim poenostavljanjem je mogoče ugotoviti, da je Celimena kompleksna figura, ki ji Molièrova komedija, tudi fabulativno podrejena njeni zgodbi, namenja veliko pozornost in možnosti, da svoj izraz razvije v različnih dimenzijah. Ob bleščeči duhovitosti v družabnih portretih izkaže kritičen odnos do sodobnikov, v različnih soočenjih izostren odnos do resnice in samoljubja, v celoti pa pronicljivost pogleda na medosebna in družbena razmerja. Prispevek se ukvarja z raziskavo vprašanja, ali Celimena ob nedvomnem zavračanju podreditve, s katero ji grozi Alcest, izkazuje tudi neodvisnost duha, ki je enakovredna njegovi. Celimena je tako lik, ki ponuja bistveno vzporednico Alcestu, po drugi strani pa jo je mogoče vzeti kot paradoksno dvojnico samega Molièra. Presenetljivo je, da jo je feministična kritika docela zanemarila.

Literatura

Biet, Christian. »Veuve et l’idéal du mari absolu: Célimène et Alceste«. Cahiers du Dix-Septième: An Interdisciplinary Journal 7.1 (1997). 215–226.

Brody, Jules. »Don Juan and Le Misanthrope, or the Esthetics of Individualism in Molière«. PMLA 84.3 (1969). 559–576.

Chupeau, Jacques. »Préface, notice, note«. Molière. Le Misanthrope. Pariz: Gallimard, 2000.

Dandrey, Patrick. »Célimène portraitiste: du salon mondain à l’atelier du Peintre«. Littératures classiques 3.58 (2005). 11–21.

Defaux, Gérard. Molière ou les Métamorphoses du comique: de la comédie morale au triomphe de la folie. Lexington: French Forum Publishers, 1980.

Donneau de Visé, Jean. »Lettre écrite sur la comédie du Misanthrope«. Molière. Oeuvres complètes I. Pariz: Gallimard, 2010.

Gossman, Lionel. Men and Masks. Baltimore: John Hopkins, 1963.

Guicharnaud, Jacques. Molière, une aventure théâtrale. Pariz: Gallimard, 1963.

Jasinski, René. Molière et le Misanthrope. Pariz: A. Colin, 1951.

Javoršek, Jože. Esej o Molièru. Ljubljana: Državna založba, 1974.

Lalande, Roxanne Decker. Intruders in the Play World: The Dynamics of Gender in Molière’s Comedies. London: Associated University Presses, 1996.

Lukan, Blaž. »Molièrova komedijska trilogija: sprehod po robu«. Molière. Tartuffe, Don Juan, Ljudomrznik. Prev. Oton Župančič, Aleš Berger in Josip Vidmar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.

Mesnard, Jean. »Le Misanthrope, mise en question de l’art de plaire«. Revue d’Histoire littéraire de la France 72.5–6 (1972). 863–889.

Molière. Oeuvres complètes. Urednika, avtorja spremne besede, komentarjev in opomb Georges Forestier in Claude Bourqui. Pariz: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2010.

– – –. Ljudomrznik. Prev. Aleš Berger. Gledališki list SNG Drama Ljubljana 78.8 (2000). 49–72.

– – –. Kritika Šole za žene. Prev. Josip Vidmar. Molière. Dela. Ljubljana: DZS, 1972.

Norman, Larry F. The Public Mirror: Molière and the Social Commerce of Depiction. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1999.

Orlando, Francesco. Due letture freudiane: Fedra e il Misantropo. Torino: Einaudi, 1971.

Riggs, Larry W. Molière and Modernity: Absent Mothers and Masculine Births. Charlottesville: Rookwood Press, 2005.

Rousseau, Jean-Jacques. »O Molièrovem Ljudomrzniku«. Prev. Simona Perpar Grilc. Gledališki list SNG Drama Ljubljana 78.8 (2000). 29–32.

Slapšak, Svetlana. »Celimena ali napredovanje mizoginije«. Gledališki list SNG Drama Ljubljana 78.8 (2000). 13–16.

Vernet, Max. Molière: côté jardin, côté cour. Pariz: Nizet, 1991.

Rubrike
Razprave