Orwellovo 1984 v Pekićevem 1999: medbesedilna razmerja

  • Maja Sekulović
Ključne besede: angleška književnost, srbska književnost, primerjalne študije, negativna utopija, distopični roman, medbesedilnost, Orwell, George, 1984, Pekić, Borislav, 1999

Povzetek

Prispevek preučuje medbesedilna razmerja med distopičnima romanoma – antropološko pripovedjo Borislava Pekića z naslovom 1999 in romanom 1984 Georgea Orwella. V postmodernizmu, literarnem gibanju, ki mu po svojih poetičnih načelih pripada Pekićevo delo, je medbesedilni dialog zelo dejaven in dominanten. Zagovarjam tezo, da najde Pekić v Orwellovem romanu prototekst oziroma navdih za izgradnjo lastne pripovedi. To se še posebej odraža v konceptualni organizaciji ključnih elementov pripovedne strukture, kot so kronotop in literarni liki. Prevladujoča prostorska struktura, ki jo avtor povzema po Orwellu, je Zlata dežela, pašniki, kjer se odvijejo vsi pomembni dogodki v romanu. Leto 1999 postane kot pomembna časovna determinanta simbol, podobno kot se je zgodilo z letom 1984. Kar zadeva sestavne elemente zapleta, torej like, nastopata po nekaterih interpretacijah Pekićeva Arno in krt kot vzporednici Orwellovih Winstona in O’Briena. Kronotop srečanja, skupaj s sorodnima stavkoma »Srečala se bova tam, kjer ni teme« in »Srečala se bova, ko bodo zopet cvetele rože«, je stalnica v obeh pripovednih strukturah. S svojimi osebnostnimi potezami se Arno, Pekićev zadnji človek na svetu, dobro prilega Winstonu, Orwellovemu zadnjemu človeku. Oba lika sta vzpostavljena kot vzvišena, osamljena v življenju in idejah ter kot skupini zoperstavljena posameznika. Poleg tega Pekić obravnava motive ljubezni, zgodovine in podgan podobno kot Orwell. Ljubezen človeštvu ne zmore zagotoviti preživetja, zgodovinska dejstva so potvorjena, metaforični podganji motiv pa v obeh besedilih predstavlja nevarnost.

Literatura

Ahmetagić, Jasmina. Antički mit u prozi Borislava Pekića. Beograd: Književna reč, 2001.

Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1982.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 1997.

Barthes, Roland. Oeuvres complètes II. Paris: Seuil, 1994.

Baturan, Radomir. Romani Borislava Pekića. Nikšić: NIO Univerzitetska riječ, 1989.

Bužinjska, Ana; Markovski, Mihail Pavel. Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain. Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, Mladost, 1994.

Claeys, Gregory. Dystopia: A Natural History: A Study of Modern Despotism, Its Antecedents, and Its Literary Diffractions. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Cvijetić, Maja. Pekićev Orvel. Beograd: Plato, 2007.

Damjanov, Sava. “Utopijsko-antiutopijski čitalac Borislav Pekić.” Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Ed. Petar Pijanović and Aleksandar Jerkov. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. 479–483.

Epstein, Mikhail N. Postmodernizam. Beograd: Slovo, 1998.

Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. Trans. A. M. Sheridan Smith. New York: Pantheon, 1972.

Hutcheon, Linda. The Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988.

Jerkov, Aleksandar. Nova tekstualnost. Podgorica, Nikšić, Beograd: Unireks, Prosveta, Oktoih, 1992.

Jović, Bojan. “O nekim izvorima Pekićevih robotskih antropopeja.” Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Ed. Petar Pijanović and Aleksandar Jerkov. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. 485–495.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Trans. Bojana Stojanović Pantović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Ed. Leon S. Roudiez. Trans. T. Gora et al. New York: Columbia University Press, 1980.

Lazić, Nebojša. Antiutopijska trilogija Borislava Pekića: poetika romana Besnilo, 1999, Atlantida. Leposavić: Narodna biblioteka Sveti Sava, 2013.

Lešić, Zdenko. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

Lucy, Niall. Postmodern Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1997.

Maširević, Ljubomir. “Kultura intertekstualnosti.” Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 11–12 (2007). 421–431.

Milošević, Nikola. “Borislav Pekić i njegova ‘mitomahija’.” Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana i Odbrana i poslednji dani. Ljubljana, Beograd: IPO Partizanska knjiga, OOUR Izdavačko publicistička djelatnost, 1984.

Mocna, Irina. “Arhetipski sižei, motivi i likovi u antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića.” Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Ed. Petar Pijanović and Aleksandar Jerkov. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. 504–514.

Mustedanagić, Lidija. Groteskni brevijar Borislava Pekića. Novi Sad: Stylos, 2002.

Orwell, George. 1984. Belgrade: Libretto, 2004.

Pekić, Borislav. “Dok osećate stid, nade ima, ili kaverna nije metafora.” Vreme reči. Beograd: BIGZ, SKZ, 1993. 7–19.

– – –. “Književnost je uglavnom korisna laž.” Vreme reči. Beograd: BIGZ, SKZ, 1993. 277–283.

– – –. “Kroz 1984. odavno smo prošli.” Vreme reči. Beograd: BIGZ, SKZ 1993. 206–225.

– – –. “Nisam Japanac izgubljen u džungli.” Vreme reči. Beograd: BIGZ, SKZ, 1993. 138–170.

– – –. “Komentari i studije za 1999.” Rađanje Atlantide. Beograd: BIGZ, 1996. 275–306.

– – –. 1999. Novi Sad: Solaris, 2006.

Pijanović, Petar. Poetika romana Borislava Pekića. Beograd: Prosveta, 1989.

Puhar, Alenka. “Orwellovo tihotapljenje na Kranjsko.” George Orwell. Živalska farma. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Riffaterre, Michael. “Syllepsis.” Critical Inquiry 7 (1980). 625–638.

Rupel, Dimitrij. “Okrog leta 1984.” George Orwell. 1984. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.

Sargent, Lyman Tower. “The Three Faces of Utopianism Revisited.” Utopian Studies 5.1 (1994). 1–37.

Sekulović, Maja. “Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo.” Slavistična revija 65.2 (2017). 323–340.

Sisk, David W. Transformations of Language in Modern Dystopias. Westport: Greenwood Press, 1997.

Stojanović, Milena. Književni vrt Borislava Pekića. Beograd, Pančevo: Mali Nemo, Institut za književnost i umetnost, 2004.

Vukićević Janković, Vesna. “Atlantida kao Pekićev antropološki epos.” Studi Slavistici (2013). 193–203.

Rubrike
Razprave