Pojmovanja atmosfere: k mejam pripovednega razumevanja

  • Snežana Milosavljević Milić
Ključne besede: postklasična naratologija, nova fenomenologija, fokalizacija, atmosfera

Povzetek

Spremenjene metodološke paradigme, ki jih je prinesla postklasična naratologija in še posebej njena kognitivistična usmeritev, fenomenu atmosfere do zdaj niso posvečale veliko razmisleka. To nekoliko preseneča, če upoštevamo, da sodobna konceptualizacija atmosfere in povečano zanimanje za vprašanja, ki jih prinaša, izhajata iz nove fenomenologije in fenomenološke estetike, področij torej, ki sta neposredno prispevali k razvoju postklasične naratologije. V prispevku začenjam s fenomenološkim konceptom atmosfere po M. Merleau-Pontyju in H. Schmitzu (atmosfera kot ekstaza izkušnje, poseben način prisotnosti s kvaziobjektivnim in intersubjektivnim statusom, ki se prilega zunajjezikovnemu okviru, dojemanje atmosfere kot brezpovršinskosti prostora) in estetskim pomenom tega koncepta (G. Böhme, T. Griffero, E. Fischer-Lichte), nato pa predstavljam terminološko nestabilnost in semantično nejasnost atmosfere ter povezanih izrazov znotraj naratološkega diskurza M. Bal, G. Princea, M-L. Ryan and P. Abbotta (atmosfera kot receptivna in pripovedna naravnanost, spremljevalni dejavnik morfoloških kategorij, tematsko-psihološka značilnost žanra). Najpomembnejši cilj prispevka je, da ponovno preuči metodološko legitimnost koncepta atmosfere, tako kar zadeva meje pripovednega razumevanja kot njenega interpretativnega potenciala, ki bi lahko postal relevanten v okviru kognitivnih teorij intertekstualnosti (E. Panagiotidy, M. Juvan), po drugi strani pa gre tudi za humanistični odgovor na izzive novih epistemoloških paradigem in povratek k transcendentalnemu bistvu literature.

Literatura

Abbott, Porter. Real Mysteries: Narrative and the Unknowable. Columbus: The Ohio State University Press, 2013.

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press Books, 1994.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, Buffalo, and London: University of Toronto Press, 1999.

Böhme, Gernot. “Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics.” Thesis Eleven 36.1 (1993): 113–126.

Böhme, Gernot. Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. London and New York: Bloomsbury Academic, 2017.

Bradić, Stevan. “Atmosfere i estetski rad: ‘nova estetika’ Gernota Böhmea.” Filozofska istraživanja 37.3 (2017): 513–528.

Caracciolo, Marco. “Narrative, Meaning, Interpretation: An Enactivist Approach.” Phenomenology and the Cognitive Sciences 11.3 (2012): 367–384.

Chandler, Timothy. “Locus amoenus: Pastoral Atmosphere of Virgil’s Eclogues.” Colloquy: Text Theory Critique 23 (2012): 185–207.

Cuddon, John Anthony. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 1992.

Engels-Schwarzpaul, Tina. “Approaching Atmospheres: Translator’s Introduction.” Böhme, Gernot. Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. London and New York: Bloomsbury Academic, 2017. 1–11.

Fisher-Lichte, Erika. Estetika performativne umjetnosti. Trans. Sulejman Bosto. Sarajevo and Zagreb: Šahirpašić, 2009.

Fludernik, Monika. Towards a “Natural” Narratology. New York: Routledge, 2005.

Genette, Gerard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, New York, and Melbourne: Cambridge University Press, 2001.

Grant, Stuart. “Performing an Aesthetics of Atmospheres.” Aesthetics 23.1 (2013): 12–32.

Griffero, Tonino. “Who’s Afraid of Atmospheres (and of Their Authority)?” Lebenswelt 4.1 (2014): 193–213.

Griffero, Tonino. Quasi-Things, the Paradigm of Atmospheres. Albany: State University of New York Press, 2017.

Griffero, Tonino. “Something More: Atmospheres and Pathic Aesthetics.” Atmosphere/Atmospheres: Testing a New Paradigm. Eds. Tonino Griffero and Giampiero Moretti. Milano and Udine: Mimesis International, 2018. 75–89.

Griffero, Tonino. “Come Rain or Come Shine …: The (Neo)Phenomenological Will-to-Presentness.” Studi di estetica 46.IV.2 (2018): 57–73.

Gumbrecht, Hans Ulrich. Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of Literature. Stanford: Stanford University Press, 2012.

Hauskeller, Michael. “The Concept and the Perception of Atmospheres.” Designing Atmospheres. Ed. Jürgen Weidinger. Berlin: Universitätsverlag, 2018. 41–54.

Hollander, John. The Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2018.

Jahn, Manfred. “More Aspects of Focalisation: Refinements and Applications.” Recent Trends in Narratological Research: Papers from the Narratology Round Table ESSE 4. Ed. John Pier. Tours: Presses universitaires François-Rabelais, 1999. 85–110. Web, 10. 07. 2019.

Juvan, Marko. Nauka o književnosti u rekonstrukciji. Trans. Miljenko Vitezović. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Konstantinović, Zoran. Komparativno vidjenje srpske književnosti. Novi Sad: Svetovi, 1993.

Lazić, Davor. “Bemeova estetika atmosfera.” Aktuelnost i budućnost estetike. Beograd: Estetičko društvo Srbije, 2015. 315–331.

Manguel, Alberto. The Library at Night. Toronto: Alfred. A. Knopf, 2006.

Margolin, Uri. “Focalization: Where Do We Go from Here?” Point of View, Perspective, and Focalization: Modeling Mediation in Narrative. Eds. Peter Hühn, Wolf Schmid, and Jörg Schönert. Berlin: De Gruyter, 2009. 41–57.

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. London and New York: Taylor and Francis e-Library, 2005.

Mildorf, Jarmila, and Till Kinzel. Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative. Berlin: De Gruyter, 2016.

Mosher Jr., Harold F. “Toward a Poetics of ‘Descriptized’ Narration.” Poetics Today 12.3 (1991): 425–445.

Nikolić, Olga. “Utjelovljena svijest i naturalizirana fenomenologija.” Filozofska istraživanja 37.3 (2017): 545–557.

Palmer, Alan. Fictional Minds. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004.

Panagiotidou, Maria-Eirini. “A Cognitive Approach to Intertextuality: The Case of Semantic Intertextual Frames.” Newcastle Working Papers in Linguistics 17 (2011): 173–187.

Popović, Una. “Pojam atmosfere u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza.” Filozofska istraživanja 37.3 (2017): 449–464.

Prince, Gerald. Dictionary of Narratology. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2003.

Rabinowitz, Peter J. “They Shoot Tigers, Don’t They?: Path and Counterpoint in The Long Goodbye.” A Companion to Narrative Theory. Eds. James Phelan and Peter J. Rabinowitz. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 181–192.

Riedel, Friedlind. “Atmosphere.” Affective Societies: Key Concepts. Eds. Jan Slaby and Christian von Scheve. New York: Routledge, 2019. 85–95.

Ryan, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001.

Schmitz, Herman. Kratki uvod u novu fenomenologiju. Trans. Damir Smiljanić. Beograd: Akademska knjiga, 2018.

Smiljanić, Damir. Sinestetika: skica patičke teorije saznanja. Novi Sad: Adresa, 2011.

Smiljanić, Damir. “Nova fenomenologija.” Filozofska istraživanja 37.3 (2017): 417–421.

Stockwell, Peter. “Atmosphere and Tone.” The Handbook of Stylistics. Eds. Peter Stockwell and Sara Whiteley. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 360–374.

Stockwell, Peter. “Texture.” The Bloomsbury Companion to Stylistics. Ed. Violeta Sotirova. London and New York: Bloomsbury Academic, 2015. 458–475.

Walsh, Richard, “Sense and Wonder: Complexity and the Limits of Narrative Understanding.” Narrating Complexity. Eds. Richard Walsh and Susan Stepney. Cham: Springer, 2018. 49–60.

Wolf, Werner. “Mise en Cadre – A Neglected Counterpart to Mise en Abyme: A Frame Theoretical and Intermedial Complement to Classical Narratology.” Postclassical Narratology, Approaches and Analyses. Eds. Jan Alber and Monika Fludernik. Columbus: The Ohio State University Press, 2010. 58–82.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop