Obraz v velikem planu in pripovedna transparentnost

  • Barbara Zorman
Ključne besede: filmska teorija, kognitivna znanost, naratologija, obraz v filmu, filmski liki, slovenski film, maska, Biček, Rok

Povzetek

V prvem delu prispevka primerjam različne teoretske poglede na funkcije obraza v filmskem velikem planu. Balázs meni, da spričo povečave prikazanega obraza, ki vzbuja občutek intenzivne bližine, nastane premik v naraciji iz dogajalnega gibanja v mikrogibanje. Deleuze izpostavi veliki plan kot entiteto (ločeno od prostorsko-časovnih koordinat, iz katerih izhaja), kjer obrazni izraz postane nosilec afekta, obenem pa obraz izgubi funkcije individualizacije, socializacije in komunikacije, ki so ga predhodno opredeljevale. Barthes piše o obrazu filmske zvezde v vlogi maske, Greco pa o vplivu pogleda, ki ga maska iz ekrana usmerja v gledalca. Plantinga analizira vlogo obraza v »prizorih empatije«. V drugem delu članka analiziram film Roka Bička Razredni sovražnik (2013). Netransparentnost obraza se izraža najočitneje pri reprezentaciji lika Sabine, ki sošolce pretrese s samomorom. Nedostopnost Sabinine subjektivnosti predstavljajo bližnji prikazi njenega obraza v kontekstu spominskih predstav njene prijateljice in maske, ustvarjene po fotografiji Sabininega obraza, ki si jih nadenejo njeni sošolci. Sabinin obraz je slepa pega filmske pripovedi; čeprav se pred nami razkriva scela, je njegov pomen odprt, nedoumljiv. Eden od učinkov takega prikaza je zavrnitev obraza kot »znakovnega instrumenta« (Eleftheriotis) oziroma kot transparentne površine, hkrati pa tudi zavrnitev prisvajanja oziroma redukcije skrivnostne drugosti obrazov bližnjih na berljive emocije oziroma afekte.

Literatura

LITERATURA

Balázs, Béla. Der sichtbare Mensch: oder Die Kultur des Films. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001. Tudi na spletu. Dostop na naslovu https://epdf.pub/der-sichtbaremensch-oder-die-kultur-des-films.html. Dostop 22. 1. 2020.

Balázs, Béla. Theory of the Film (Character and Growth of a New Art). Prev. Edith Bone. London: Dennis Dobson Ltd., 1952.

Barlič, Špela. »Razredni sovražnik je vsaj srednjeevropska zgodba«. Intervju z Rokom Bičkom. Pogledi 13. 9. 2013. Tudi na spletu. Dostop 10. 1. 2020.

Barthes, Roland. »Obraz Garbo«. Prev. Polona Poberžnik. Časopis za kritiko znanosti 31.212 (2003): 94–95. Tudi na spletu. Dostop 12. 1. 2020.

Bellow, Saul. Herzog. Prev. Mira Mihelič. Ljubljana: Delo, 2004.

Brener, Milton E. Evolution and Empathy: The Genetic Factor in the Rise of Humanism. Jefferson, N. C.: McFarland & Co., 2008.

Deleuze, Gilles. Podoba-gibanje. Prev. Stojan Pelko. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991.

Eleftheriotis, Dimitris. »Cosmopolitanism, Empathy and the Close-Up«. The Routledge Companion to Cinema and Politics. Ur. Yannis Tzioumakis in Claire Molloy. London in New York: Routledge, 2016. 209–225.

Elsaesser, Thomas in Hagener, Malte. Teorija filma: uvod skozi čute. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2015.

Girimonti Greco, Giuseppe. »‘Adoratori’ romanzeschi della Garbo: (de)figurazioni narrative di un volto divino (1933–2007)«. L’immagine ripresa in parola: letteratura, cinema e altre visioni. Ur. Matteo Colombi, Stefania Esposito in Massimo Fussilo. Rim: Meltemi, 2008. 145–169.

McGilchrist, Iain. The Master and His Emissary. New Haven in London: Yale University Press, 2012.

McNeill, Daniel. The Face: A Natural History. Boston, New York in London: Little, Brown and Company, 2000.

Mitchell, W. J. Thomas. What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

Plantinga, Carl. »The Scene of Empathy and the Human Face on Film«. Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion. Ur. Carl Plantinga in Greg M. Smith. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. 239–256.

Plantinga, Carl. »Facing Others: Close-Ups of Faces in Narrative Films in The Silence of the Lambs«. The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies. Ur. Lisa Zunshine. Oxford in New York: Oxford University Press, 2015. 291–312.

Pudovkin, Vsevolod Illarionovich. Film Technique and Film Acting: The Cinema Writings of V. I. Pudovkin. Prev. Ivor Montagu. London, Vision Press Limited, 1954.

Shakespeare, William. Shakespeare: Complete Works. Ur. W. J. Craig. London: Oxford University Press, 1969.

Stankovič, Peter. Rdeči trakovi: reprezentacija v slovenskem partizanskem filmu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.

FILMOGRAFIJA

Anderson, Lindsay, in Michael Medwin (producenta). Lindsay Anderson (režiser). If… VB: Memorial Enterprises.

Benjo, Caroline, Carole Scotta, in Barbara Letellier (producentke). Laurent Cantet (režiser). Entre les murs. Francija: Haut et Court, 2008.

Heiduschka, Veit, Michael Katz, in Margaret Menegoz (producenti). Michael Haneke (režiser). Caché. Francija, Avstrija, Nemčija, Italija: France 3 Cinéma, Canal+, Bavaria Film, Wega Film, 2005.

Karmitz, Marin (producent). Michael Haneke (režiser.) Code inconnu: récit incomplet de divers voyages. Francija, Nemčija, Romunija: Arte France Cinéma, Bavaria Film, Canal+, Filmex, France 2 Cinéma, Les Films Alain Sarde, MK2 Productions, Romanian Culture Ministry, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), 2000.

Prosenc, Aiken Veronika, in Janez Lapajne (producenta). Rok Biček (režiser). Razredni sovražnik. Slovenija: Triglav film, 2013.

Wanger, Walter (producent). Rouben Mamoulian (režiser). Queen Christina. ZDA: Metro-Goldwyn-Mayer, 1933.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop