Izjemno stanje: rojstni kraj Kafkove pripovedne avtoritete

  • Vladimir Biti
Ključne besede: Avstro-Ogrska, srednjeevropska književnost, literarna periferija, Kafka, Franz, literarni liki, obstranci, subverzivnost

Povzetek

V postimperialni vzhodni in srednji Evropi, v kateri se je geopolitični prostor preoblikoval po vzoru zahodnoevropskih nacionalnih držav, so se širili nepredelani človeški preostanki kot stranski učinki politično vodene nacionalne homogenizacije. Ti položajni obstranci, ki jim ni bilo dovoljeno, da bi postali berljivi v okviru na novo vzpostavljenih političnih prostorov, zavzamejo osrednje prizorišče Kafkovih pripovedi ne le kot literarni liki, temveč tudi kot pripovedovalci in vrhovna avtoriteta. Strastno se navežejo na cone nerazločnosti, na katere jih je obsodila »egalitarna diskriminacija« modernih družb, s čimer skušajo svojo politično razlaščenost spremeniti v literarno prednost. Dokazoval bom, da Kafkove pripovedi dolgujejo svojo izmuzljivo vrhovno avtoriteto prav tej nenehni transformaciji političnega izjemnega stanja svojih akterjev v njihovo literarno samoizvzetje. Čeprav si akterji nenehno prizadevajo za preobrazbo vsiljenega izjemnega stanja skozi to nenavadno literarno prilastitev, ostaja Kafkova pripovedna avtoriteta za korak v prednosti. Kafkov postkolonialni naslednik J. M. Coetzee je najbolj občudoval prav to njegovo neskončno gradacijo subverzivne mimikrije.

Literatura

Agamben, Giorgio. State of Exception. Trans. Kevin Attell. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Rev. and ext. edition. London: Verso, 1991.

Bergengruen, Maximilian. “Vor dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich?: Rechtsgrundsatz und Gesetzesfiktion in Kafkas Türhüter-Legende.” Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 90.3 (2016): 415–434.

Coetzee, John Maxwell. “Time, Tense, and Aspect in Kafka’s ‘The Burrow.’” Doubling the Point: Essays and Interviews. Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 1992. 210–232.

Coetzee, John Maxwell. Disgrace. London: Secker & Warburg, 1999.

Coetzee, John Maxwell. Elizabeth Costello. London: Vintage, 2004.

Cohen, Gary B. “Our Laws, Our Taxes, and Our Administration: Citizenship in Imperial Austria.” Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian and Ottoman Borderlands. Eds. Omer Bartov and Eric D. Weitz. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2013. 103–121.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage, 1977.

Friedman, Lawrence M. “Lexitainment: Legal Process as Theater.” DePaul Law Review 50.2 (2000): 539–558.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Aesthetics: Lectures on Fine Art. 1. Trans. T. M. Knox. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Judson, Pieter. The Habsburg Empire: A New History. Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

Kafka, Franz. “Beim Bau der chinesischen Mauer.” Beim Bau der chinesischen Mauer und andere Schriften aus dem Nachlass. Gesammelte Werke in zwölf Bänden. 6. Ed. Hans-Gerd Koch. Frankfurt am Main: Fischer, 1994. 65–80.

Kafka, Franz. Briefe 1902–1924. Ed. Max Brod. Frankfurt am Main: Fischer, 1966.

Kafka, Franz. Der Proceß. In der Fassung der Handschrift. Gesammelte Werke in zwölf Bänden. 3. Ed. Hans-Gerd Koch. Frankfurt am Main: Fischer, 1994.

Kafka, Franz. Diaries 1910–1923. Trans. J. Kresh and M. Greenberg. New York: Schocken Books, 1988.

Kafka, Franz. “The Great Wall of China.” The Complete Stories. Trans. W. and E. Muir. New York: Schocken Books, 1988. 266–279.

Kafka, Franz. “The Problem of Our Laws.” The Complete Stories. Trans. W. and E. Muir. New York: Schocken Books, 1988. 482–483.

Kafka, Franz. “The Refusal.” The Complete Stories. Trans. W. and E. Muir. New York: Schocken Books, 1988. 295–300.

Marais, Mike. The Secretary of the Invisible: The Idea of Hospitality in the Fiction of J. M. Coetzee. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009.

Schmitt, Carl. Political Theology. Trans. George Schwab. Cambridge: MIT Press, 1985.

Slaughter, Joseph R. Human Rights, Inc. New York: Fordham University Press, 2007.

Stourzh, Gerald. “Ethnic Attribution in Late Imperial Austria: Good Intentions, Evil Consequences.” The Habsburg Legacy: National Identity in Historical Perspective. Eds. Ritchie Robertson and Edward Timms. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994. 67–83.

Wetzell, Richard F. Inventing the Criminal. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.

Wittgenstein, Ludwig. Notebooks 1914–1916. Eds. G. H. von Wright and G. E. M. Anscombe. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Ziolkowski, Theodore. The Mirror of Justice: Literary Reflections of Moral Crisis. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1997.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop