Pripovedovanje o moderni vojni: tehnologija in estetika vojne literature

  • Martin Löschnigg
Ključne besede: literatura in tehnologija, prva svetovna vojna, vojni roman, pripovedna struktura, vojaška tehnologija, kriza reprezentacije

Povzetek

V članku analiziram, kako so vojni romani in memoarji vse od začetka 20. stoletja odraz izzivov, ki jih sodobno vojskovanje predstavlja za pripoved. Pokažem, da se mehanizirano vojskovanje upira pripovednemu zapisu izkušnje in ustvarja pripovedno krizo, ki je pogosto eksplicitno prisotna v ugotovitvah romanopiscev in memoaristov, da pripoved o dejanski bojni izkušnji ni mogoča. Tako je imela denimo narava vojskovanja na Zahodni fronti (1914–1918), ki sta jo zaznamovala fragmentiranost pogleda v bojnih jarkih in izpostavljenost vojakov nenehnim akustičnim šokom, uničujoče učinke na dojemanje časa in prostora in posledično na podajanje kronotopa v pripovednih opisih bojevanja. Odtlej sodobna vojaška tehnologija vse bolj ustvarja občutek, da imajo vojne svojo lastno dinamiko. »Filmične« značilnosti tehnološkega vojskovanja in iz njih izhajajoča izguba osebne udeleženosti so ukinile pripovedno funkcijo vzpostavljanja reda in ustvarjanja pomena, kar je v skrajnem primeru privedlo do reprezentacijske mrtve točke, ki jo poudarja teorija travme. V pričujoči obravnavi izbranih zapisov o vojni bom pokazal, kako lahko »kognitivno naratologijo« sodobnega vojskovanja uporabimo za analizo pojavljanja estetskih prvin v vojni literaturi in »krize jezika«, na kateri sloni (literarna) modernost in postmodernost.

Literatura

Aldington, Richard. Death of a Hero. London: Chatto & Windus, 1929.

Baudrillard, Jean. The Gulf War Did Not Take Place. Trans. Paul Patton. Bloomington: Indiana University Press, 1995 [originally three essays in Libération and The Guardian, 1991].

Bolz, Norbert. Theorie der neuen Medien. Munich: Raben Verlag, 1990.

Campbell, James. “Combat Gnosticism: The Ideology of First World War Poetry Criticism.” New Literary History 30.1 (1999): 203–215.

Chapman, Guy. A Passionate Prodigality: Fragments of Autobiography. London: Buchan & Enright, 1933.

Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structures in Fiction and Film. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978.

Couser, G. Thomas. “Going After Cacciato: The Romance and the Real War.” Journal of Narrative Technique 13.1 (1983): 1–10.

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. Nomadology: The War Machine. Trans. Brian Massumi. New York: Columbia University Press, 1986.

Eksteins, Modris. Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. Boston: Houghton Mifflin, 1989.

Fludernik, Monika. Towards a ‘Natural’ Narratology. London, New York: Routledge, 1996.

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1975.

Good, Byron. Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Hüppauf, Bernd. “Der Erste Weltkrieg und die Destruktion von Zeit.” Geschichte als Literatur: Formen und Grenzen der Repräsentation von Vergangenheit. Eds. Hartmut Eggert, Ulrich Profitlich, and Klaus R. Scherpe. Stuttgart: Metzler, 1990. 207–225.

Hynes, Samuel. A War Imagined: The First World War and English Culture. London: The Bodley Head, 1990.

Jünger, Ernst. “Feuer und Bewegung.” Essays I: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart: Klett-Cotta, 2002 [1930]. 105–117.

Jünger, Ernst. In Stahlgewittern. Stuttgart: Klett-Cotta, 2014 [1920–1967].

Leed, Eric J. No Man’s Land: Combat and Identity in World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Löschnigg, Martin. “How to Tell the War?: Trench Warfare and the Realist Paradigm in First World War Narratives.” Anglica: An International Journal of English Studies 27.3 (2018 [special issue: The Great War]): 143–161.

Luckhurst, Roger. The Trauma Question. London: Routledge, 2008.

. “War and Words.” The Cambridge Companion to War Writing. Ed. Kate McLoughlin. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 15–24.

McLoughlin, Kate. Authoring War. The Literary Representation of War from the Iliad to Iraq. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Mieszkowski, Jan. Watching War. Stanford/CA: Stanford University Press, 2012.

Norris, Margot. Writing War in the Twentieth Century. Charlottesville: University Press of Virginia, 2000.

Powers, Kevin. The Yellow Birds. New York: Little, Brown, 2012.

Sassoon, Siegfried. The Complete Memoirs of George Sherston. London: Faber, 1972.

Sheehan, Paul. Modernism and the Aesthetics of Violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Virilio, Paul. War and Cinema: The Logics of Perception. Trans. Patrick Camiller. London: Verso, 1989 [1984].

Whitehead, Anne. Trauma Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Williams, David. Media, Memory and the First World War. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2009.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop