Sram in krivda v kratki zgodbi »Marija, pomagaj« Suzane Tratnik

  • Alenka Koron
Ključne besede: zgodba, Tratnik, Suzana, pripovedna tehnika, čustva, afekti, sram, krivda

Povzetek

Afekti in emocije so že od antike naprej prepoznani kot bistveni del literarne izkušnje, a med prevlado strukturalizma so bili izključeni iz obravnave pripovedne literature. Izrecni interes zanje se je v naratoloških diskurzih pojavil šele v zadnjih desetletjih z nastajajočo paradigmo sodobnih študij afekta. Pri tem so svojo vlogo odigrali različni vplivi, izročilo pojmov v poetiki, retoriki in psihoanalizi, novejši nevroznanstveni, kognitivni in evolucijski pristopi k pripovedi ter še posebej feministična naratologija in kvirovske teoretske konceptualizacije občutij, v zadnjem času pa tudi deleuzovska pojmovanja afekta. V članku se opiram na sinkretični model pripovednega svetotvorja (narrative worldmaking), ki ga je v dialogu z naštetimi vplivi ter upoštevanjem Paula Ricoeura in Bruna Latoura razvila Claudia Breger. V svojem branju kratke zgodbe »Marija, pomagaj« iz knjige Noben glas (2016) sodobne pisateljice in lezbične aktivistke Suzane Tratnik skušam v procesu pripovednega svetotvorja sondirati pripovedno produktivnost sramu in krivde kot družbenih afektov ter osvetliti tip bralskega angažmaja, h kateremu vabi njen diskurz.

Literatura

Breger, Claudia. »Affect and Narratology«. The Palgrave Handbook of Affect Studies and Textual Criticism. Ur. Donald R. Wehrs in Thomas Blake. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. 235–257.

Breger, Claudia. »Affects in Configuration: A New Approach to Narrative Worldmaking«. Narrative 25.2 (2017): 227–251.

Copjec, Joan. »The Object-Gaze: Shame, Hejab, Cinema«. Filozofski vestnik 27.2 (2006): 11–29.

Flesch, William. Comeuppance: Costly Signaling, Altruistic Punishment, and Other Biological Components of Fiction. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

Hofman, Ana. Glasba, politika, afekt: Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Hogan, Patrick Colm. Affective Narratology: The Emotional Structure of Stories. Lincoln in London: University of Nebraska Press, 2011.

Keen, Suzanne. Empathy and the Novel. New York: Oxford University Press, 2007.

Koron, Alenka. »Pripovedni prostor v ‘Idini kocki’ Suzane Tratnik«. Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 299–311.

Kosofsky Sedgwick, Eve. Dotik občutka: Afekt, pedagogika, performativnost. Prev. Tanja Velagić. Ljubljana: Zavod Emanat, 2007.

Kosofsky Sedgwick, Eve, in Adam Frank (ur.). Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. Durham in London: Duke University Press, 1995.

Milosavljević Milić, Snežana. Virtuelni narativ: Ogledi iz kognitivne naratologije. Niš, Novi Sad in Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.

Phelan, James. Experiencing Fiction: Judgments, Progression and the Rhetorical Theory of Narrative. Columbus: Ohio State University Press, 2007.

Sasso, Robert, in Arnaud Villani (ur.). Le vocabulaire de Gilles Deleuze. Nica: Centre de Recherches d’Histoire des Idées, 2003.

Tratnik, Suzana. »Marija, pomagaj«. Noben glas. Ljubljana: Beletrina, 2016. 25–41.

Walsh, Richard. The Rhetoric of Fictionality: Narrative Theory and the Idea of Fiction. Columbus: Ohio State University Press, 2007.

Warhol, Robyn. Having a Good Cry: Effeminate Feelings and Pop-Culture Forms. Columbus: Ohio State University Press, 2003.

Objavljeno
2020-05-22
Rubrike
Tematski sklop