Spomin na avantgardo in novi val v sodobnem srbskem romanu

  • Marko Avramović
Ključne besede: srbska književnost, sodobni srbski roman, literarna avantgarda, novi val, zenitizem, rock and roll, Pištalo, Vladimir, Prodanović, Mileta, Tasić, Vladimir

Povzetek

Razprava obravnava dve pretekli obdobji 20. stoletja v nekaj reprezentativnih srbskih romanih ob prelomu 20. stoletja v 21. To so osemdeseta leta in obdobje novega vala v Jugoslaviji, se pravi obdobje, ki je bližje preteklosti, a o katerem je še vedno mogoče pisati z vidika neposredne priče, in obdobje avantgarde, se pravi obdobje med obema svetovnima vojnama, ki je v umetnosti zaznamovano z različnimi gibanji zgodovinske avantgarde. Interpretirani so Milenij v Beogradu (2000) Vladimirja Pištala, Vrt v Benetkah (2002) Milete Prodanovića ter Dež in papir (2004) Vladimirja Tasića. V teh romanih je še posebej opazno, da sta omenjeni obdobji najpogosteje povezani kot del istih ustvarjalnih in intelektualnih tokov v 20. stoletju.

Literatura

Asman, Jan. Kultura sećanja. Trans. Nikola B. Cvetković. Beograd: Prosveta, 2011.

Bojtar, Endre. Književnost istočnoevropske avangarde. Trans. Marija Cindori. Beograd: Narodna knjiga, 1999.

Briker, Darel, and Džon Ibitson. Prazna planeta: šok globalnog opadanja stanovništva. Trans. Milan Đurić. Beograd: Službeni glasnik, 2019.

Čelebonović, Aleksa. “Bez muzejskih opterećenja.” Politika 9. 12. 1962. 16.

Damjanov, Sava. Šta to beše srpska postmoderna? Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta, 2004.

De Tore, Giljermo. Istorija avangardnih književnosti. Trans. Nina Marinović. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001.

Đorić, Dejan. “Načela Mediale.” Mediala. Ed. Gradimir D. Mađarević. Beograd: Službeni glasnik, Srpski kulturni klub, 2006.

Đurić, Vladimir Đura. Vodič kroz Novi talas u SFRJ. Beograd: Službeni glasnik, 2016.

Flaker, Aleksandar. Stilske formacije. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1986.

Golubović, Vidosava. “El Lisicki i časopis Zenit.” Ruski almanah 13 (2008): 155–159.

Golubović, Vidosava, and Irina Subotić. Zenit 1921–1926. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, SKD Prosvjeta Zagreb, 2008.

Ivačković, Ivan. Kako smo propevali: Jugoslavija i njena muzika. Beograd: Laguna, 2019.

Kadijević, Đorđe. “Lirski nadrealizam: terminološka zamka.” Mozaik 2 (1962).

Lončar, Mate. “Obzori sumatraizma.” Književno delo Miloša Crnjanskog. Eds. Predrag Palavestra and Svetlana Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, BIGZ, 1972. 93–118.

Marino, Adrian. Poetika avangarde. Trans. Mira Vuković and Vera Iljin. Beograd: Narodna knjiga, 1998.

Marković, Srđan. Leonid Šejka i Mediala. Niš: Prosveta, 1993.

Mirković, Igor. Sretno dijete. Dokumentarni film. Rajko Grlić, Gerila DV film, Vizija SFT, 2003.

Pantić, Mihajlo. Aleksandrijski sindrom: eseji i kritike iz savremene srpske i hrvatske proze. Beograd: Prosveta, 1987.

Pištalo, Vladimir. Milenijum u Beogradu. Zrenjanin: Agora, 2009.

Prodanović, Mileta. Vrt u Veneciji. Beograd: Stubovi kulture, 2002.

Ristivojević, Marija. Beograd na “novom talasu”: muzika kao element konstrukcije lokalnog identiteta. Beograd: Srpski genealoški centar, Filozofski fakultet, 2014.

Robna kuća: Novi talas, epizoda 1. Dokumentarna serija. Radiotelevizija Srbije. 17. 1. 2010.

Tasić, Vladimir. Farewell Gift. Trans. Bogdan Rakić and John Jeffries. Beograd: Geopoetika Publishing, 2011.

Tasić, Vladimir. Kiša i hartija. Novi Sad: Svetovi, 2004.

Tešić, Gojko. Srpska književna avangarda. Beograd: Institut za knjževnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009.

Velikonja, Mitja. Titostalgija. Trans. Branka Dimitrijević. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010.

Zigel, Holger. “Zenitizam.” Melcer leksikon avangarde. Eds. Hubert van den Berg and Valter Fenders. Beograd: Službeni glasnik, 2013. 333–334.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Tematski sklop