Neodločljivost v poeziji Tomaža Šalamuna

  • Alen Širca
Ključne besede: slovenska poezija, Šalamun, Tomaž, neoavantgarda, literarni vplivi, newyorška šola, religiozni jezik, neodločljivost, Derrida, Jacques

Povzetek

Razprava se ukvarja s poezijo Tomaža Šalamuna, in sicer skuša ovrednotiti njegov izjemno obsežen pesniški korpus v celoti. Najprej ponuja kratek (nepopoln) pregled pomembnejših kritiških in literarnozgodovinskih ocen Šalamunove poezije, potem pa analizira njegovo afiniteto do religioznega diskurza, ki ga ustvarjalno vpleta v svoje pogosto disjunktivne pesniške kompozicije. Vprašanje, ki se ob tem postavlja, je, ali gre tu v temelju za izrekanje neke religiozne izkušnje oziroma hrepenenja po njej in s tem za poezijo, ki izreka neki »metafizični« smisel, ali pa gre samo za simulacijo religioznega jezika in tako za »poezijo površine« v neoavantgardnem ključu? Ob pomoči Derridajevega koncepta »neodločljivosti« članek pokaže, da je Šalamunova poezija strukturirana tako, da se je nemogoče odločiti tako za eno kot za drugo opcijo. Na koncu članek opozarja na to, da je Šalamun pomembno vplival tudi na srbsko pesništvo od sedemdesetih let 20. stoletja naprej. Kratka analiza pesmi »Šalamun« Nenada Jovanovića ponuja spodbudo za ta slabo raziskani literarni vpliv slovenske literaturo na srbsko.

Literatura

Brejc, Tomaž. »Tomaž Šalamun in Julian Schnabel. Pesnik prihaja nasproti«. Kdaj: izbrane pesmi. Ur. Tomaž Šalamun in Aleš Šteger. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 940–954.

Debeljak, Aleš. Melanholične figure: eseji o književnosti. Ljubljana: Univerzitetna konferenca, 1988.

Derrida, Jacques. La dissémination. Pariz: Seuil, 1972.

Hart, Kevin. »Iz revije Verse 18.2–3, 2001«. Kdaj: izbrane pesmi. Ur. Tomaž Šalamun in Aleš Šteger. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 955–964.

Hirsch, Edward. »Foreword«. Tomaž Šalamun: Feast. Poems. Ur. Charles Simic. New York, San Diego in London: Harcourt, 2000. xi–xiii.

Jovanović, Nenad. Delfini. Kraljevo: Narodna biblioteka »Stefan Prvovenčani«, 2014.

Kocijančič, Gorazd. Kaj je --- knjiga? Pogovori s Tinetom Hribarjem, Tomažem Šalamunom, Mladenom Dolarjem, Edvardom Kovačem, Jankom Kosom, Jankom Prunkom, Pavletom Rakom in Markom Uršičem. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009.

Kos, Janko. »Tomaž Šalamun: Namen pelerine«. Sodobnost 17.3 (1969): 337–340.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Maver, Igor. »The Fortunes of a Slovene Poet in the U.S.: The Case of Tomaž Šalamun«. Slovene Studies 18.1 (1996): 19–38.

Milošević, Nenad. »Predgovor«. Iz muzeja šumova: antologija novije srpske poezije (1988–2008). Ur. Nenad Milošević. Zagreb: V. B. Z., 2009. 13–37.

Ogen, Mart. »Beat generacija in njeno mesto v ameriški sedanjosti in literaturi«. Sodobnost 13.11 (1965): 1183–1188.

Paternu, Boris. Obdobja in slogi v slovenski književnosti: študije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989.

Perloff, Marjorie. Frank O'Hara: Poet among Painters. Austin: University of Texas Press, 1977.

Perloff, Marjorie. Poetics of Indeterminacy: Rimabaud to Cage. 3. izd. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1999.

Poniž, Denis. »Šalamun, Tomaž«. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13: Š–T. Ur. Dušan Voglar idr. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 3–4.

Rohrer, Matthew. »Tomaž Šalamun«. Chicago Review 44.3/4 (1998): 58–60.

Shaw, Lytle. Frank O'Hara: The Poetics of Côterie. Iowa City: University of Iowa Press, 2006.

Šalamun, Tomaž. »Ribe«. Tribuna 15.16 (1965): 7.

Šalamun, Tomaž. Poker. Ljubljana: samozaložba, 1966.

Šalamun, Tomaž. Metoda angela. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Šalamun, Tomaž. Balada za Metko Krašovec. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981.

Šalamun, Tomaž. Soy realidad. Koper: Lipa, 1985.

Šalamun, Tomaž. »Abraham Abulafia«. European Judaism: A Journal for the New Europe 41.2 (2008): 160.

Šalamun, Tomaž. Kdaj: izbrane pesmi. Ljubljana: Študentska založba, 2011.

Šalamun, Tomaž. Molusk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Tematski sklop