Civilna družba in umetniški/teoretski proizvajalci kot vzporedni polis? Nekaj razmislekov o paradoksih disidentske kulture od 1968 do 1989 in pozneje

Avtorji

  • Matteo Colombi

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v43.i3.02

Ključne besede:

literatura in politika, Češkoslovaška, 1968–1989, civilna družba, disidenti, disidentska gibanja, Listina 77, Havel, Václav, Benda, Václav

Povzetek

Članek obravnava češkoslovaško disidentsko kulturo po letu 1968, zlasti gibanje Listine 77 in njegovo zapuščino po letu 1989. V središču članka je koncept vzporednega polisa, ki ga je vpeljal Václav Benda in o katerem so disidenti veliko govorili: ideja o ustvarjanju novih in neodvisnih kulturnih, gospodarskih in medijskih struktur vzporedno z uradnimi strukturami. Razprava vzporedni polis obravnava kot instrument, s katerim so si gibanja iz leta ‘68 in po njem, ki so jih vodili intelektualci, umetniki in teoretiki, prizadevala za emancipacijo in diverzifikacijo civilne družbe tako v kapitalističnih kot v socialističnih državah. Zgodovina vzporednega polisa je ob propadu socialističnega sveta po letu 1989 razkrila, da je bila ideja civilne družbe iz leta 1968 ambivalentna, Listina 77 pa se je izkazala za heterogeno gibanje. Mnogi nekdanji člani Listine so začeli verjeti, da bo kapitalizem zagotovil boljšo prihodnost civilne družbe kot socializem, spet drugi pa tega stališča niso sprejeli. Še več, tudi med zagovorniki kapitalizma ni bilo prave enotnosti (nekateri so bili blizu neoliberalizmu, drugi so bili do njega kritični). V nasprotju s šestdesetimi in sedemdesetimi leti zdaj v civilni družbi med temi različnimi stališči ni bilo dialoga, namesto tega sta prevladovali radikalizacija in ekskluzivnost. Radikalna levica, anarhokapitalizem in krščanski fundamentalizem so razvili svoje in medsebojno izključujoče se pripovedi o zapuščini vzporednega polisa.

Literatura

Arrighi, Giovanni, Terence K. Hopkins, and Immanuel Wallerstein. “1989, the Continuation of 1968.” Review (Fernand Braudel Center) 15.2 (1992): 221–242.

Bartlová, Milena. “Na paměť slavného výročí.” A2 23 (2014). Web. 3 March 2020. https://www.advojka.cz/archiv/2014/23/na-pamet-slavneho-vyroci

Benda, Václav. “Paralelní polis.” Web. 18 March 2020. http://www.disent.usd.cas.cz/

Benda, Václav. “The Parallel ‘Polis’.” Civic Freedom in Central Europe: Voices from Czechoslovakia. Eds. H. Gordon Skillig and Paul Wilson. Basingstoke; London: Macmillan, 1991. 35–41.

Blažič N’toko, Miha. “Dissidentische Bewegungen und der Staat. Slowenien nach 1990.” Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 4 (2019): 13–14. Web. 3 March 202. https://www.xn--pge-haus-n4a.de/de/projekte/literami/

Bolton, Jonathan. Worlds of Dissent: Charter 77, the Plastic People of the Universe and Czech Culture under Communism. Cambridge, MA; London: President and Fellows of Harvard College, 2012.

Bondy, Egon. Invalidní sourozenci. Prague: Akropolis, 2012.

Colombi, Matteo, Lena Dorn, Anna Förster, Christine Gölz, and Martina Lisa. “Über dieses Heft.” Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 4 (2019): 13–14. Web. 3 March 2020. https://www.xn--pge-haus-n4a.de/de/projekte/literami/

Colombi, Matteo, Lena Dorn, Anna Förster, and Martina Lisa. “ Paralelní polis. A dissident concept is haunting the present.” Beton International – Polip 5 (2019): 23.

Habjan, Jernej, and Marko Juvan. “Introduction.” From May 1968 to November 1989: Transformations of the World, Literature and Theory. International Conference. Programme and Abstracts. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 39.

Havel, Václav. Moc bezmocných. Prague: Lidové noviny, 1990.

Havel, Václav. “The Power of the Powerless.” East European Politics and Societies and Cultures 32.2 (2018): 353–408.

Hayden, Tom. “The Future of 1968’s ‘Restless Youth’.” 1968 in Europe: A History of Protest and Activism. Eds. Martin Klinke and Joachim Scharloth. New York; Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008.

Gilcher-Holtey, Ingrid. “France.” 1968 in Europe: A History of Protest and Activism. Eds. Martin Klinke and Joachim Scharloth. New York; Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. 111–124.

Kliems, Alfrun. Der Underground, die Wende und die Stadt. Poetiken des Urbanen in Ostmitteleuropa. Bielefeld: Transcript, 2015.

Klimke, Martin, and Joachim Scharloth, eds. 1968 in Europe: A History of Protest and Activism. New York; Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008.

Kopeček, Michal. “Czech Republic: From the Politics of History to Memory as Political Language.” Cultures of History Forum. 2 Dec. 2013. Web. 3 March 2020. https://www.cultures-of-history.uni-jena.de/debates/czech/czech-republic-fromthe-politics-of-history-to-memory-as-political-language/

Literami. Web. 18 March 2020. https://www.xn--pge-haus-n4a.de/de/projekte/literami/

Machovec, Martin, ed. Views from the Inside: Czech Underground Literature and Culture (1948–1989). Prague: Univerzita Karlova, 2006.

Mouffe, Chantal. The Democratic Paradox. London; New York: Verso, 2000.

Mouffe, Chantal. Agonistics: Thinking the World Politically. London; New York: Verso, 2013.

Paralelní Polis. Web. 3 March 2020. https://www.paralelnipolis.cz

Pilař, Martin. Underground. Brno: Host, 1999.

Rychetský, Lukáš. “Jak (ne)dělat revoluci.” A2 26 (2014). Web. 3 March 2020. https://www.advojka.cz/archiv/2014/26/jak-nedelat-revoluci

Siegfried, Detlef. “Music and Protest in 1960s Europe.” 1968 in Europe. A History of Protest and Activism. Eds. Martin Klinke and Joachim Scharloth. New York; Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. 57–70.

Sikora, Roman. “Parallel-Pinochet.” Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 4 (2019): 6. Web. 3 March 2020. https://www.xn--pge-haus-n4a.de/de/projekte/literami/

Skillig, Gordon H. and Paul Wilson. Civic Freedom in Central Europe: Voices from Czechoslovakia. Basingstoke; London: Macmillan, 1991.

Slačálek, Ondřej. “Parallel vielleicht, aber eine Polis?” Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 4 (2019): 5. Web. 3 March 2020. https://www.xn--pge-haus-n4a.de/de/projekte/literami/

Ther, Philipp. Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent: Eine Geschichte des neoliberalen Europa. Berlin: Suhrkamp, 2014.

Zand, Gertraude. Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948–1953. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998.

Zima, Peter V. Komparatistik: Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1992.

Zima, Peter V. Moderne/Postmoderne. Tübingen: Francke, 1997.

Objavljeno

2020-11-08

Številka

Rubrike

Tematski sklop