Lastništvo zla: 1968, 1989 in integracija nove desnice

  • Branislav Jakovljević
Ključne besede: umetnost in politika, SFRJ, 1968–1989, nova desnica, Evola, Julius, Kalajić, Dragoš, Konstantinović, Radomir: Filozofija palanke, metafizični fašizem, provinca, imperij

Povzetek

1968 je bilo prelomno leto ne samo za novo levico, ampak še bolj za vzpon nove desnice. Izkazalo se je, da če je leto 1968 »pripravilo« leto 1989 kot naslednjo prelomnico v evropski in svetovni zgodovini, se je verjetno to zgodilo bolj s pomočjo idej nove desnice, ki so sčasoma zagotovile ideološko utemeljitev za neliberalne demokracije v srednji in vzhodni Evropi. Jugoslavija je pomembno mesto v tej zgodovini ne le zaradi zgodnje izpostavljenosti idejam nove desnice prek dela slikarja in publicista Dragoša Kalajića, temveč tudi zato, ker je Radomir Konstantinović v svoji temeljni knjigi Filozofija palanke (1969) predvidel vzpon nove desnice in ponudil prodorno kritiko njenih temeljnih izhodišč.

Literatura

Barilli, Renato. Comportamento: Biennale di Venezia 1972, Padiglione Italia. Milan: Silvana Editoriale, 2017.

Benoist, Alain de. “Les causes culturelles du changement politique.” Pour un “gramscisme de droite”: actes du XVIème Colloque national du G.R.E.C.E. Paris: Labyrinthe, 1982. 9–22.

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Evola, Julius. Revolt Against the Modern World. Trans. Guido Stucco Rochester. Vermont: Inner Traditions International, 1995.

Furlong, Paul. Social and Political Thought of Julius Evola. London: Routledge, 2011.

Kalajić, Dragoš. Krševina. Belgrade: Nezavisno autorsko izdanje, 1968.

Kalajić, Dragoš. Uporište. Belgrade: Delo, 1971.

Kalajić, Dragoš. Smak sveta. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979.

Kalajić, Dragoš. “Maj 1968+20=0.” Duga (1988): 20–22.

Kalajić, Dragoš. “Potemkinova imperija.” Duga 410 (1989): 40–44.

Kalajić, Dragoš. “Uvod u delo Juliusa Evole.” Metafizika seksa. By Julius Evola. Čačak; Gradac: n.p., 1990.

Konstantinović, Radomir. The Philosophy of Parochialism. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2021. Forthcoming.

Konstantinović, Radomir. “Iskušenje duha-anti-duha palanke.” Sveske 7.26–27 (1989): 276–278.

Mammone, Andrea. “The Transnational Reaction to 1968: Neo-fascist Fronts and Political Cultures in France and Italy.” Contemporary European History 17.2 (2008): 213–236.

Schnapp, Jeffrey. “Bad Dada (Evola).” The Dada Seminars. Eds. Leah Dickerman and Matthew S. Witkowsky. Washington, DC: The National Gallery of Art, 2005. 31–55.
Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Tematski sklop