Prve literarne pravljice francoskega salonskega vala: hibridna žanrska zvrst

  • Lilijana Burcar
Ključne besede: literarne zvrsti, romantika, pravljica, hibridni žanr, viteški roman, pastoralni roman, novela, magično

Povzetek

Del ideološke zapuščine romantičnega 19. stoletja je prepričanje, da naj bi pravljice odsevale motiviko ljudskih pripovedi. Literarnozgodovinska veda dokazuje, da so pravljice hibridna literarna zvrst, ki je vzniknila v okviru francoskega salonskega gibanja ob koncu 17. stoletja. Salonske pisateljice, ki so bile nosilke novega žanra, so se skupaj s Perraultom naslonile na že obstoječe literarne predloge predstavnikov renesančne novele in srednjeveškega viteškega in pastoralnega romana. Iz žanra renesančnih novel so prevzele narativni prijem okvirnih pripovedi, v katerih so opisovale salonsko okolje in pripovedne načine, na katere so nastajale nove pripovedi, ki so jih okvirile še drugače. Vsako pravljico so opremile s posvetilom in uvodom, na koncu pa še s pojasnilom, največkrat v obliki opombe, pri čemer so predstavile svoja teoretska razmišljanja in literarne vire, po katerih so se zgledovale. Iz žanra srednjeveškega viteškega in pastirskega romana so prevzele arhetipskost aristokratske dvorne kulture in neotipljivost prostora in časa, ki ga podčrtuje družbena nezaznamovanost, kar je pravljicam dalo pečat tipske statičnosti. Tem predelavam in dopolnitvam literarnih predlog zgodnejših obdobij so dodale še elemente magičnega, ki so si jih izposodile deloma iz antične mitologije in deloma iz čudežnih pripovedi, značilnih za ljudsko pripovedništvo, s poudarkom na vilah in njihovi magični moči.

Literatura

Beale, Hazel. »Framing the Fairy Tale: French Fairy Tales and Frame Narratives 1690–1700«. Framed! Essays in French Studies. Ur. Lucy Bolton idr. Oxford; Bern: Peter Lang, 2007. 73–90.

Bottigheimer, Ruth. Fairy Tales Framed: Early Forewords, Afterwords, and Critical Words. Albany: SUNY Press, 2012.

Bottigheimer, Ruth. »Fairy Tales«. Encylopedia of German Literature. Ur. Matthias Konzett. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1999. 267–270.

Bottigheimer, Ruth. Fairy Tales: A New History. Albany: SUNY Press, 2009.

Brocklebank, Lisa. »Rebellious Voices: The Unofficial Discourse of Cross-dressing in d’Aulnoy, de Murat, and Perrault«. Children’s Literature Association Quaterly 25.3 (2000): 127–136.

Cheira, Alexandra. »A Fairy Godmother of Her Own 17th Century France: Subversive Female Agency in Madame d’Aulnoy’s ‘The White Cat‘«. Anglo Saxonica 30.8 (2014): 219–240.

Duggan, Anne E. »Conte des feés«. Folktales and Fairy Tales: Traditions and Texts from around the World. Ur. Ann E. Duggan idr. Santa Barbara; Denver: Greenwood, 2016. 234.

Fatur, Silvo. Književnost II. Maribor: Obzorja, 1982.

Feat, Anne-Marie. »Playing the Game of Frivolity: Seventeenth-Century Conteuses and the Transformation of Female Identity«. Journal of the Midwest Modern Language Association 45.2 (2012): 217–242.

Grimm, Jacob, in Wilhelm Grimm. »Vorrede«. Deutsche Sagen. Berlin: in der Nicolaschen Buchhandlung, 1816. v–xxvi.

Haase, Donald. The Reception of Grimms’ Fairy Tales: Responses, Reactions, Revisions. Detroit: Wayne State University Press, 1993.

Haase, Donald. »Yours, Mine, or Ours? Perrault, the Brothers Grimm, and the Ownership of Fairy Tales«. Merveilles & contes 7.2 (1993): 383–402.

Hannon, Patricia, in Anne E. Duggan. »French Tales: Origins of the French Tale Tradition«. The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales. Ur. Donald Hasse. Westport; London: Greenwood Press, 2008. 379–388.

Jasmin, Nadine. »Sophistication and Modernization of the Fairy Tale«. Teller’s Tale: The Lives of the Classic Fairy Tale Writers. Ur. Sophie Raynard. Albany: SUNY Press, 2012. 41–46.

Jones, A. Christine. »Madame d’Aulnoy Charms the British«. The Romanic Review 99.3/4 (2008): 239–256.

Kos, Janko. Književnost: učbenik literarne zgodovine in teorije. Maribor: Obzorja, 1989.

Lee M., Roberts. Literary Nationalism in German and Japanese Germanistik. Berkley Insights into Linguistics and Semiotics 78. New York: Peter Lang, 2010.

Patard, Geneviéve. »Henriette-Julie de Castelnau, Countess de Murat«. Teller’s Tale: The Lives of the Classic Fairy Tale Writers. Ur. Sophie Raynard. Albany: SUNY Press, 2012. 81–87.

Perrault, Charles. »Preface«. Fairy Tales Framed: Early Forewords, Afterwords, and Critical Words. Ur. Ruth Bottigheimer. Albany: SUNY Press, 2012. 114–118.

Perrault, Charles. »Dedicatory Letter to Mademoiselle (1695)«. Fairy Tales Framed: Early Forewords, Afterwords, and Critical Words. Ur. Ruth Bottigheimer. Albany: SUNY Press, 2012. 126.

Saupé, Yvette, in Jean-Pierre Collinet. »Charles Perrault«. Teller’s Tale: The Lives of the Classic Fairy Tale Writers. Ur. Sophie Raynard. Albany: SUNY Press, 2012. 47–59.

Seifert, C. Lewis. »Marie-Jeanne Lhéritier de Villandon«. Teller’s Tale: The Lives of the Classic Fairy Tale Writers. Ur. Sophie Raynard. New York: Suny Press, 2012. 75–80.

Seifert, Lewis. Fairy Tales, Sexuality, and Gender in France, 1690–1715: Nostalgic Utopias. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996.

Snyder, Louis L. »Cultural Nationalism: The Grimm Brothers’ Fairy Tales«. Roots of German Nationalism. Ur. Louis L. Snyder. Bloomington: Indiana University Press, 1978. 35–54.

Snyder, Louis L. »Nationalistic Aspects of the Grimm Brothers’ Fairy Tales«. The Journal of Social Psychology 33 (1951): 209–223.

Tartar, Maria. Off with their Heads: Fairy Tales and the Culture of Childhood. Princeton: Princeton University Press, 1992.

Thelander, R. Dorothy. »Mother Goose and Her Goslings: The France of Louis XIV as Seen through the Fairy Tale«. The Journal of Modern History 54.3 (1982): 467–496.

Touttain, Piere-André. »O pravljicah Mme. d’Aulnoy«. Pavji kralj in druge pravljice. Madame d’Aulnoy. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 6–7.

Treverson, Andrew. Fairy Tale. London; New York: Routledge, 2013.

Welch, Ellen. »‘Une feé moderne’: An Unpublished Fairy Tale by la Comtesse de Murat«. Eighteenth-Century Fiction 18.4 (2006): 1–20.

Zipes, Jack. »The Rise of the French Fairy Tale and the Decline of France«. Beauties, Beasts, and Enchantment: Classic French Fairy Tales. Ur. Jack Zipes. Maidstone: Crescent Moon Publishing, 2009. 1–13.

Zipes, Jack. Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales. Lexington: University Press of Kentucky, 2002.

Zipes, Jack. When Dreams Came True: Classical Fairy Tales and Their Tradition. New York; Abingdon: Routledge, 2007.

Zipes, Jack. The Great Fairy Tale: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm. New York: Norton Critical Edition, 2001.

Zipes, Jack. The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood: Versions of the Tale in Sociocultural Context. New York; Oxon: Routledge, 1993.

Zipes, Jack. »Media-hyping of fairy tales«. The Cambridge Companion to Fairy Tales. Ur. Maria Tatar. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Warner, Marina. From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers. London: Vintage, 1995.
Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Razprave