Neslišnost jezika in odtujenost ženskih likov v romanih Uliks in Slepa sova

  • Maryam Najafibabanazar
Ključne besede: angleška književnost, Joyce, James, iranska književnost, Hedayat, Sadeq, ženski liki, ženska pisava, feministična literarna veda

Povzetek

Razprava prikaže, kako so ženski liki v romanih Uliks in Slepa sova oropani sredstev za polno izražanje in sporočanje. Romana povezuje z odtujenostjo to, da z načinom reprezentiranja ženskega jezika pokažeta, kako pripovedovalci in fokalizatorji obeh romanov like – ženske like in ženske na splošno – odtujujejo od moških glasov in jih tako marginalizirajo. Opaziti je, da pripovedna sloga v Uliksu in Slepi sovi kljub svoji inovativnosti in eksperimentalnosti še vedno odmerjata zanemarljivo malo prostora ženskim glasovom in jeziku, z redko izjemo notranjega monologa Molly Bloom. V luči sodobnega razumevanja je mogoče Mollyjino pripoved brati, kot da na nek način izhaja iz »semiotičnega« (kar nakazuje predvsem odsotnost ločil), kot nekaj, kar subvertira ustaljeno disciplino jezikovne rabe (oz. »simboličnega«), in zato kot primer »ženske pisave«.

Literatura

Cameron, Deborah. Feminism and Linguistic Theory. London: St. Martin’s Press, 1992.

Childs, Peter. Modernism. New York: Routledge, 2008.

Cixous, Hélène, Keith Cohen, and Paula Cohen. “The Laugh of the Medusa.” Signs 1.4 (1976): 875–893. Also on web.

Dekoven, Marianne. “Modernism and Gender.” Michael Levenson, ed. The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 174–193.

Hedayat, Sadeq. The Blind Owl. Trans. Desmond Patrick Costello. New York: Grove Press, 2010.

Jahanbegloo, Ramin. “Hedayat and the Experience of Modernity.” Homa Katouzian, ed. Sadeq Hedayat: His Work and His Wondrous World. New York: Routledge, 2008. 136–143.

Joyce, James. Ulysses. London: Penguin Books, 2000.

Katouzian, Homa, ed. Sadeq Hedayat: His Work and His Wondrous World. New York: Routledge, 2008.

Kiberd, Declan. “Introduction to Ulysses.” James Joyce. Ulysses. London: Penguin Books, 2000.

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Ed. Leon Samuel Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.

Levenson, Michael H. The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

McAfee, Noëlle. Julia Kristeva. New York: Routledge, 2004.

Schippers, Birgit. Julia Kristeva and Feminist Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Razprave