Filozofija in tragedija: primer Seneki pripisane drame Herkul na Ojti

  • Sergej Valijev
Ključne besede: latinska književnost, Seneka: Herkul na Ojti, stoiška filozofija, apoteoza, Dejanejra

Povzetek

V drami Herkul na Ojti (Hercules Oetaeus), Seneki pripisani dramski upodobitvi zgodbe o Herkulu in Dejanejri, zasledimo jasno razpoznavne poteze stoiške filozofije. Najbolj očiten pokazatelj tega je izpostavljen dramski položaj Herkulove apoteoze, s čimer ta drama pridobi izrazit metafizično-kozmični značaj. Toda kljub temu da je ta filozofska poanta bistveno bolj neposredno poudarjena kot v Sofoklovih Trahinkah, ki so nedvomno bile temeljni literarni zgled drame, ne smemo zanemariti psiholoških uvidov, povezanih predvsem z Dejanejrinim odzivom na Iolin prihod. Tu smo priče pravemu labirintu čustev, ki prihaja na dan v dolgih monologih in burnih dialogih, ki nam slikajo kompleksno Dejanejrino notranjost. V težkem bivanjskem položaju se je odločila za usodno dejanje in z njim zadala Herkulu smrtno rano. S tem pa ne umira samo njen mož, ampak, kot pravi sama, tudi rešitelj in branitelj sveta. Lik Herkula v drami namreč presega meje človeške individualnosti, saj povsem v skladu s stoiško mislijo v sebi povezuje posamezno in kozmično. Njegova zadnja in največja preizkušnja je soočenje z lastno smrtjo – to je poslednji preizkus njegovega herojstva, preizkus, ki mu naposled prinese apoteozo, po kateri je goreče hrepenel.

Literatura

Albrecht, Michael von. Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius und ihr Fortwirken. Berlin: de Gruyter, 2012.

Basore, John W., izd. in prev. Seneca: Moral Essays. 2. zv. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1932.

Easterling, Patricia E. Sophocles. Trachiniae. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Fitch, John G., izd. in prev. Seneca. Oedipus. Agamemnon. Thyestes. Hercules on Oeta. Octavia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

Fitch, John G., izd. in prev. Seneca. Hercules. Trojan Women. Phoenician Women. Medea. Phaedra. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

Fuhrmann, Manfred. Geschichte der römischen Literatur. Ditzingen: Reclam, 1999.

King, Christine M. »Seneca’s ‘Hercules Oetaeus’: A Stoic Interpretation of the Greek Myth«. Greece & Rome 18.2 (1971): 215–222.

Larson, Victoria T. »The ‘Hercules Oetaeus’ and the Picture of the ‘Sapiens’ in Senecan Prose«. Phoenix 45.1 (1991): 39–49.

Lefèvre, Eckard. Studien zur Originalität der römischen Tragödie. Kleine Schriften. Berlin: de Gruyter, 2015.

Littlewood, Cedric A. J. »Hercules Oetaeus«. Brill’s Companion to Seneca. Ur. Gregor Damschen, Andreas Heil in Maria Waide. Leiden; Boston, MA: Brill, 2014. 515–520.

Long, Anthony A. »Soul and Body in Stoicism«. Phronesis 27.1 (1982): 34–57.

Manuwald, Gesine. Roman Republican Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Mark Avrelij. Dnevnik cesarja Marka Avrelija. Prev. Anton Sovre, priredil Kajetan Gantar. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.

Pack, Roger A. »On Guilt and Error in Senecan Tragedy«. Transactions and Proceedings of the American Philological Association 71 (1940): 360–371.

Paratore, Ettore. »Lo HERCULES OETAEUS è di Seneca ed è anteriore di FURENS«. Acta Classica 1 (1958): 72–79.

Pohlenz, Max. La Stoa. Storia di un movimento spirituale. 2. zv. Prev. Ottone de Gregorio. Firence: La nuova Italia, 1967.

Rozelaar, Mark. »Neue Studien zur Tragödie Hercules Oetaeus«. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Ur. Hildegard Temporini in Wolfgang Haase. Berlin: de Gruyter, 1985. 1348–1419.

Gummere, Richard M., izd. Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales. 1.–3. zv. Cambridge, MA; London: Harvard University Press; William Heinemann, 1917–1925.

Summers, Walter. »The Authorship of the Hercules Oetaeus«. The Classical Review 19.1 (1905): 40–54.

Trinacty, Christopher. »Senecan Tragedy«. Cambridge Companion to Seneca. Ur. Shadi Bartsch in Alessandro Schiesaro. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 27–40.

Wolf, Hartmut F. »Sprache und Stil des Hercules Oetaeus«. Hermes 82.1 (1954): 51–84.
Objavljeno
2021-06-29
Rubrike
Tematski sklop