Novo branje Lorda Alfreda Tennysona: Pogled od blizu na zgodbi »Žena njegove mladosti« in »Cecilijine sanje« Charlesa W. Chesnutta

  • Christopher E. Koy
Ključne besede: angleška poezija, Tennyson, Alfred, afroameriška literatura, medbesedilnost, Chesnutt, Charles W., legende o kralju Arthurju, viteštvo, dvorna ljubezen

Povzetek

Članek preučuje, kako se je revizije del znanega angleškega pesnika Lorda Alfreda Tennysona (1809–1892), ki je v verzih upesnil srednjeveško Arturjevo legendo (Idila kralja in druge pesmi), lotil afroameriški pisatelj Charles W. Chesnutt (1858–1932). Chesnuttova pripovedna zbirka Žena njegove mladosti in druge zgodbe iz barvne serije (1899) obravnava različne parametre v kontekstu posledic, ki jih je povzročilo suženjstvo, denimo estetske pojme lepote, vezane na kvaliteto belega in znotrajrasne neenakosti. Končni poraz protagonistov, moškega in ženske, pri uresničevanju njunih romantičnih prizadevanj povezuje naslovno zgodbo zbirke z zgodbo »Cecilijine sanje«. Poleg tematike obarvanosti Chesnutta za sklicevanje na Tennysonovo poezijo motivirajo tudi trenutki, v katerih so idealizirani viteški kodeks časti, belost in nepopolna dvorska ljubezen. Tennysonove parabole nudijo Chesnuttu medbesedilno shemo, s pomočjo katere vključuje implicitnega bralca tako, da prenavlja, preoblikuje in tudi podreja motiv dvorske ljubezni v teh idiličnih arturskih legendah.

Literatura

Bone, Robert. Down Home: Origins of the Afro-American Short Story. New York, NY: Columbia University Press, 1998.

Chesnutt, Charles. W. The Journals of Charles W. Chesnutt. Ed. Richard Brodhead. Durham, NC: Duke University Press, 1993.

Chesnutt, Charles. W. Conjure Tales and Stories of the Color Line. New York, NY: Penguin Classics, 2000.

Classen, Albrecht. “Wolfram von Eschenbach’s Encounters with the ‘Others’: Emergence of Toleration and Tolerance in the Early Thirteen Century.” Toleration and Tolerance in Medieval and Early Modern European Literature. New York, NY: Routledge, 1998. 62–85.

Danzig, Allen. “The Contraries: A Central Concept in Tennyson’s Poetry.” PMLA 77.5 (1962): 577–585.

Day, Aidan. Tennyson’s Scepticism. London: Palgrave MacMillan, 2005.

Duncan, Charles. “Introduction.” The Northern Stories of Charles W. Chesnutt. Athens, OH: Ohio University Press, 2004.

Gilbert, Elliot L. “The Female King: Tennyson’s Arthurian Apocalypse.” PMLA 98.5 (1983): 863–878.

Heisler, Aaron Yale. “The English Destiny of Tennyson’s Camelot.” Philological Quarterly 88.1/2 (2009): 151–170.

King, Martin Luther. “I Have a Dream.” I Have a Dream: Writings and Speeches That Changed the World. New York, NY: HarperOne, 1992 (1963). 101–107.

Lambdin, Laura. Camelot in the Nineteenth Century: Arthurian Characters in the Poems of Tennyson, Arnold, Morris and Swinburne. Westport, CT: Greenwood Press, 2000.

Maier, Angelica J. “Is Cleopatra Black? Examining Whiteness and the American New Woman.” Humanities 68.10 (2021): 1–18.

Miller, J. Hillis. “The Limits of Pluralism III: The Critic as Host.” Critical Inquiry 3.3 (1977): 439–447.

Rosenberg, John D. “Tennyson and the Passing of Arthur.” Victorian Poetry 25.3/4 (1987): 141–150.

Shakespeare, William. Hamlet, Prince of Denmark. New York, NY: Signet Classics, 1998 (c. 1601).

Simpson, Roger. Camelot Regained: The Arthurian Revival and Tennyson, 1800–1849. Wolfeboro, NH: Brewer, 1990.

Sollors, Werner. “Thematics Today.” Thematics, Interdisciplinary Studies. Eds. Max Louwerse and Willie Van Peer. Amsterdam: John Benjamins, 2002. 217–236.

Tennyson, Alfred. Idylls of the King and a Selection of Poems. New York, NY: Signet Classics, 1961 (1888).

Tucker, Herbert F. “The Epic Plight of Troth in Idylls of the King.” ELH 53.3 (1991): 701–720.

Vránková, Kamila. Metamorphoses of the Sublime. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2019.

Wonham, Henry. Charles W. Chesnutt: A Study of the Short Fiction. New York, NY: Twayne Publishers, 1998.
Objavljeno
2021-11-12
Rubrike
Razprave