Javno uprizarjanje avtorstva: spominski rituali v neoavantgardnih projektih Zorice-Zabludovskega

  • Marina Protrka Štimec
Ključne besede: vizualna umetnost, post-avantgarda, performans, kulturni angažma, javne komemoracije, kolektivni spomin, Zorica, Željko

Povzetek

Umetniški intermedijski in interdiskurzivni projekti ter uprizoritveni dogodki na umetniškem odru, katerih avtorja sta Željko Zorica in njegov namišljeni soavtor, »paleoantropolog, demonolog, igralec kart in pivec vina, dr. Hans Christian Zabludovsky«, temeljijo na spominskih praksah, ki sta jih uveljavili zgodovinska znanost in kulturologija. Dogodki se sklicujejo na mehanizme proizvodnje zgodovine, preizprašujejo ustvarjalne procese ter vrednotijo izmuzljiv in zapleten odnos med kolektivnim spominom, politično sfero, literaturo in zgodovino. Knjige in umetniški performansi Zorice-Zabludovskega (postavitev spominskih plošč v Parizu, Zagrebu in Oporovcu) postavljajo pod vprašaj »družbeno imaginarno« kot temeljno referenco zgodovinopisnega in kritičnega dela, ki dokazuje, da teoretično in politično zavedna umetnost ne krni nujno estetskega doživetja. Članek analizira njuna dela kot izraz transgresivne narave post-avantgardnih umetniških praks in kot podvige, ki razkrivajo temeljni odnos med umetnostjo, literaturo, zgodovino in javnim prostorom.

Literatura

Anderson, Benedict. Imagined Communities. New York, NY: Verso, 2006.

Bagić, Krešimir. “Kratka priča devedesetih.” Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Ed. Stipe Botica. Zagreb: Filozofski fakultet, 2002. Web. 10. 10. 2021. http://sveske.ba/en/content/od-kritickog-mimetizma-do-interdiskurzivnosti

Burnham, Jack. “Steps in the Formulation of Real-Time Political Art.” Framing and Being Framed: 7 Works, 1970–75. Ed. Hans Haacke. Halifax; New York, NY: Press of the Nova Scotia College of Art and Design; New York University Press, 1975. 127–143.

Dović, Marijan. “Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov.” Primerjalna književnost 35.3 (2012): 71–86.

Dović, Marijan. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

Govedić, Nataša. “Uredništvo ‘Zareza’.” In memoriam – Od Kugle do mnoštva EU križeva. 12. 9. 2013. Web. 10. 10. 2021. http://www.zarez.hr/clanci/od-kugle-do-mnostva-eu-krizeva

Groys, Boris. “Towards a New Universalism.” E-flux. Journal #86. November 2017. Web. https://www.e-flux.com/journal/86/162402/towards-a-new-universalism/

Fraser, Andrea. “From the Critique of Institutions to an Institution of Critique.” The Idea of the Avant-Garde And What It Means Today. Ed. Marc James Léger. Manchester: Manchester University Press, 2014. 12–17.

Juniku, Agata. “Zabludovsky vs. Bandić.” Kontrapunkt.hr. 12. 9. 2013. Web. 10. 10. 2021. https://www.kulturpunkt.hr/content/zabludovsky-vs-bandic

Juniku, Agata. Indoš i Živadinov, teatro-bio-grafije: sveto i ludičko kao modusi političkoga u teatru. Zagreb: Akademija dramskih umjetnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, 2019.

Kačić-Rogošić, Višnja. Skupno osmišljeno kazalište. Zagreb: Hrvatski centar ITI, 2017.

Kajinić, Sanja. “Queer-kultura u Hrvatskoj: Queer Zagreb Festival.” Kultura, drugi, žene. Eds. Jasenka Kodrnja, Svenka Savić and Svetlana Slapšak. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko društvo Plejada, 2010. 273–289.

Leerssen, Joep, and Ann Rigney, eds. Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

Marjanić, Suzana. Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Udruga Bijeli val, Školska knjiga, 2014.

Marjanić, Suzana, and Vlašić-Anić, Anica. “Narušavanje teatra kao kocke. Interview with Zlatko Burić-Kićo.” Zarez. 12. 7. 2007: 210–211.

Marković, Igor. “‘ZABLUDOVSKY BI TO VOLIO!’ Akcije u javnom prostoru Željka Zorice i H.C. Zabludovskog kao re/imaginacija i/ili re/invencija (povijesti, sjećanja, javnosti, prostora, grada ...).” Zarez. 9. 10. 2014. Web. 10. 10. 2021. https://arspublicae.tumblr.com/post/100263228249/zabludovsky-bi-to-volioakcije-u-javnom/amp

Protrka Štimec, Marina. Politike autorstva. Kanon, zajednica i pamćenje u novijoj hrvatskoj književnosti. Zagreb: SNL, 2019.

Šišović, Davor. “Nazorologija.” Blog Stara Bookaleta. 29. 5. 2007. Web. 10. 10. 2021. https://blog.dnevnik.hr/bookaleta/2007/05/1622702770/nazorologija.html?page=blog&id=1622702770&subpage=0&subdomain=bookaleta

Uskoković, Sandra. Anamnesis. Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru. Zagreb: UPI-2M Plus, 2018.

Zorica, Željko. Usnuli čuvari grada Zagreba ili Fantastični bestijarij. Zagreb: AGM, 1996.

Zorica, Željko. Digitalizacija spomeničke baštine i njena komercijalna eksploatacija. Dom omladine Beograda, Klub DOB, Beograd. 26. 11. 2011. Performance.

Zorica, Željko. “Digitalization of Monumental Heritage and Its Commercial Exploitation.” Youtube. Uploaded by QueerZagreb. 10. 3. 2011. https://www.youtube.com/watch?v=FIGB8nA-a48&feature=emb_title

Zorica, Željko. “Događaj u Oporovcu.” Vimeo. Uploaded by Domino. 10. 2. 2012. https://vimeo.com/36546227
Objavljeno
2021-11-12
Rubrike
Razprave