Primerjalno o literarni večjezičnosti v slovenskem in avstrijskem kontekstu

  • Vita Žerjal Pavlin

Povzetek

Kritika:

Alenka Koron in Andrej Leben, ur.: Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. (Studia litteraria 26). 324 str.

Objavljeno
2021-11-12
Rubrike
Kritike